نسخه چاپی

فدراسیون کشتی اعلام کرد/

آخرین اصلاحیه زمان‌ بندی اجرای برنامه های تیم های ملی جوانان و نوجوانان
 • ۱۱:۱۰ ۱۳۹۳/۹/۱۷
 • آخرین اصلاحیه زمان بندی  اجرای برنامه های تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی جوانان و نوجوانان اعلام شد.

  به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، آخرین اصلاحیه «زمانبندی اجرای برنامه های تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی در رده های سنی جوانان و نوجوانان» به شرح ذیل اعلام می گردد:

   

  برگزاری قهرمانی کشور

  نوجوانان – آزاد

  تهران

  17/9 تا 20/9/93

  اردوی مقدماتی تیم ملی

  نوجوانان – آزاد

  استان داوطلب

  10/10 تا 20/10/93

  اردوی تدارکاتی جام یادگار امام (ره)

  نوجوانان _ آزاد

  مشهد

  30/10 تا 9/11/93

  رقابت های عمومی(Open) کشور

  نوجوانان _ آزاد

  همدان

  1/11 تا 3/11/93

  تورنمنت بین المللی جام یادگار امام (ره)

  نوجوانان _ آزاد

  ایران – مشهد

  8/11 تا 10/11/93

  اردوی مقدماتی تیم ملی

  نوجوانان _ آزاد

  تهرانخانه کشتی

  12/12تا 22/12/93

   

  مسابقات قهرمانی کشور

  نوجوانان – فرنگی

  تهران

  20/9 تا 22/9/93

  اردوی مقدماتی تیم ملی

  نوجوانان – فرنگی

  تهرانخانه کشتی

  10/10 تا 20/10/93

  اردوی تدارکاتی جام یادگار امام (ره)

  نوجوانان – فرنگی

  مشهد

  30/10 تا 9/11/93

  رقابت‌های عمومی(Open) کشور

  نوجوانان – فرنگی

  همدان

  1/11 تا 3/11/93

  شرکت در مسابقات یادگار امام (ره)

  نوجوانان – فرنگی

  ایران – مشهد

  8/11 تا 10/11/93

  اردوی مقدماتی تیم ملی

  نوجوانان – فرنگی

  استان داوطلب

  12/12 تا 22/12/93

   

  برگزاری کارگاه عمومی( اول)

  جوانان – آزاد

  خوزستان( ماه شهر)

  23/9تا 29/9/93

  برگزاری کارگاه فنی پیشرفته (سوم)

  جوانان – آزاد

  تهرانخانه کشتی

  29/9 تا 9/10/93

  برگزاری کارگاه عمومی (دوم)

  جوانان – آزاد

  خراسان رضوی - مشهد

  10/10 تا 15/10/93

  برگزاری مسابقات عمومی (اوپن)

  جوانان – آزاد

  همدان

  1/11 تا 3/11/93

  اردوی تدارکاتی تیم ملی (جام تختی)

  جوانان – آزاد

  تهرانخانه کشتی

  12/11 تا 22/11/93

  شرکت در رقابت های بین المللی جام جهان پهلوان تختی

  جوانان – آزاد

  کرمانشاه

  23/11 تا 24/11/93

  اردوی تدارکاتی (جام دیمیتریوف روسیه)

  جوانان – آزاد

  تهرانخانه کشتی

  3/12تا 15/12/93

  شرکت در جام دیمیتریوف

  جوانان – آزاد

  روسیه

  15 تا 17/12/93

   

  برگزاری کارگاه عمومی( اول)

  جوانان – فرنگی

  خوزستان(ماه شهر)

  23/9تا 29/9/93

  برگزاری کارگاه عمومی (دوم)

  جوانان – فرنگی

  خراسان رضوی - مشهد

  10/10 تا 15/10/93

  اردوی مقدماتی تیم ملی

  جوانان – فرنگی

  تهرانخانه کشتی

  20/10 تا 29/10/93

  برگزاری مسابقات قهرمانی عمومی (اوپن)

  جوانان – فرنگی

  همدان

  1/11 تا 3/11/93

  اردوی مقدماتی تیم ملی(جام تختی)

  جوانان – فرنگی

  تهرانخانه کشتی

  12/11 تا 22/11/93

  شرکت در رقابت بین المللی جام جهان پهلوان تختی

  جوانان – فرنگی

  استان داوطلب

  23/11 تا 24/11/93

  اردوی مقدماتی تیم ملی

  جوانان – فرنگی

  تهرانخانه کشتی

  10/12تا20/12/93
  ضمناً انتخابی های تیم ملی در رده های سنی نوجوانان و جوانان در کشتی آزاد و فرنگی در ابتدای سال 1394 برگزار خواهد شد، که تاریخ دقیق آن متعاقباً اعلام می شود.
  http://iwf.ir/lnks/39876/-.aspx