نسخه چاپی

از سوی فدراسیون کشتی/

شیوه نامه انتخاب و شرح وظایف کمیته اقتصادی اعلام شد
 • ۹:۲۸ ۱۳۹۳/۴/۱
 • شیوه نامه انتخاب و شرح وظایف کمیته اقتصادی کشتی کشور اعلام شد.
  به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، شیوه نامه انتخاب و شرح وظایف کمیته اقتصادی کشتی کشور که به تایید ششمین سمینار روسای محترم هیئت های کشتی سراسر کشور در قزوین رسید، به شرح زیر است:


  شیوه نامه انتخاب و شرح وظایف کمیته اقتصادی کشتی کشور

   

  با هدف تحقق مفاد بندهای سوم، ششم و نهم از مفاد ماده دوم و نیز بندهای دوم، ششم، یازدهم، چهاردهم، پانزدهم، شانزدهم، نوزدهم، بیستم و بیست و یکم از مفاد ماده سوم اساسنامه فدراسیون ‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب هیات وزیران مورخ 11/02/81، و نظر به ضرورت نظم پذیری و مدیریت بهینه فعالیت‌های اقتصادی کشتی کشور، و نیز تلاش و کوشش در جهت جذب و بهره‌برداری از خدمات و استعدادهای بالقوه مادی و معنوی و جذب کمک و حمایت‌های ملی اقشار مختلف مردم به منظور توسعه و تعمیم کشتی، همچنین انجام فعالیتهای اقتصادی، بازرگانی، تبلیغاتی و تولیدی به منظور تقویت بنیه مالی فدراسیون با رعایت قوانین و مقررات مربوطه برای فراهم نمودن زمینه مناسب جهت تامین اجتماعی دست‌اندرکاران کشتی کشور و انجام برنامه‌های فنی، فرهنگی و اجتماعی، "شیوه‌نامه‌ انتخاب و شرح وظایف کمیته اقتصادی کشتی کشور" به شرح ذیل ارائه می‌شود:

   

  1- کمیته اقتصادی کشتی کشور متشکل از حداقل پنج و حداکثر نه عضو با دعوت فدراسیون کشتی از اعضای واجد شرایط ذیل تشکیل می‌شود:

   

  1-1-  مدیران عامل و یا نمایندگان تام‌الاختیار و رسمی بانک‌های عامل کشور

  2-1- روسای صنوف دارای سوابق و قابلیت‌های فکری، تجربی، و اجرایی موثر در سرمایه‌گزاری و تولید سرمایه‌

  3-1- مدیران شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی مرتبط و یا نمایندگان تام‌الاختیار و رسمی ایشان

  4-1- شهردار تهران و یا نماینده تام‌الاختیار و رسمی وی

  5-1- مدیران شرکت‌های تبلیغاتی و بازاریابی واجد شرایط

  6-1- کارشناسان ارشد و برجسته امور اقتصادی و برنامه‌ریزی مالی

  7-1- خزانه‌دار فدراسیون کشتی

  8-1- دبیر کمیته اقتصادی به انتخاب و معرفی رئیس فدراسیون کشتی

  9-1- رئیس فدراسیون و یا نمایندگان رسمی وی(نایب رئیس یا دبیر)

   

  2- چگونگی انتخاب کمیته اقتصادی کشتی کشور:

   

  کلیه نفرات واجد شرایط جهت عضویت در کمیته اقتصادی فدراسیون کشتی، با دعوت رسمی فدراسیون و اعلام حکم عضویت از سوی رئیس فدراسیون به عضویت کمیته  مذکور در می‌آیند.

   


   3- چگونگی فعالیت کمیته اقتصادی کشتی کشور:

   

  1-3- زمان فعالیت اعضای کمیته اقتصادی کشتی کشور برای مدت یک دوره المپیک یا حداکثر 4 سال فنی خواهد بود . رئیس فدراسیون می تواند در صورت تشخیص نسبت به تغییر اعضای کمیته اقتصادی کشتی کشور ، در طی دوره‌ی فعالیت اقدام کند. در صورت ضرورت تامین کسری اعضاء، مجددا از طریق انتخاب اعضاء اقدام خواهد شد.

  2-3- کمیته اقتصادی کشتی کشور موظف است در هر ماه حداقل یک جلسه عادی برگزار کند. جلسات فوق العاده بنا به ضرورت با اعلام دبیر کمیته اقتصادی کشتی کشور به رئیس فدراسیون، و یا بنا به تشخیص رئیس فدراسیون برگزار خواهد شد .

  3-3-کلیه پیشنهادات مطروحه در کمیته اقتصادی کشتی کشور می باید در قالب فرمتی مشخص، به تائید رسمی اعضای حاضر در جلسات کمیته اقتصادی کشتی کشور برسد.

  4-3- جلسات کمیته اقتصادی کشتی کشور با حضور نصف به علاوه یک اعضای رسمیت خواهد داشت .

  5-3- در صورتی که اعضای کمیته اقتصادی کشتی کشور، برای ارائه پیشنهاد درباره یک موضوع به اجماع لازم نرسند ، اکثریت آراء اعضاء تعیین کننده خواهد بود . در شرایط برابری آراء درباره ی یک موضوع ، رای نماینده‌ی رسمی فدراسیون (رئیس فدراسیون یا نمایندگان رسمی وی یعنی نایب رئیس یا دبیر فدراسیون) تعیین کننده خواهد بود.

  6-3- دبیر کمیته اقتصادی کشتی کشور مسئولیت هماهنگی و تشکیل جلسات کمیته اقتصادی کشتی کشور، همچنین ارائه گزارش حضور و غیاب اعضاء کمیته، و نیز تنظیم صورتجلسات مزبور را، در هر جلسه ی کمیته بر عهده دارد .

  7-3- در صورت غیبت غیر موجه بیش از 4 جلسه مکرر هر عضو از اعضای کمیته اقتصادی کشتی کشور ، در زمان فعالیت مقرر ، با نظر رئیس فدراسیون عضویت ایشان از کمیته مذکور لغو می شود . 

  8-3- در صورت عدم امکان ادامه همکاری هر یک از اعضای کمیته اقتصادی کشتی کشور (به هر دلیل) ،اعضای واجد شرایط دیگر با ابلاغ رئیس فدراسیون حداکثر طی مدت دو هفته جایگزین خواهند شد.

  9-3- صاحبان رای در کمیته اقتصادی کشتی کشور عبارتند از : اعضای اصلی کمیته اقتصادی کشتی کشور، نماینده رسمی فدراسیون کشتی (نماینده رئیس فدراسیون یا نایب رئیس و یا دبیر فدراسیون) و دبیر کمیته اقتصادی کشتی کشور

  10-3- حضور یکی از مسئولان رسمی فدراسیون (رئیس فدراسیون یا نمایندگان رسمی وی یعنی نایب رئیس یا دبیر فدراسیون) به دلیل بررسی تعهدات مالی ، حقوقی و اجرایی ناشی از پیشنهادات اعضاء کمیته در جلسات "کمیته اقتصادی کشتی کشور " الزامی است.

  11-3-کلیه پیشنهادات "کمیته اقتصادی کشتی کشور " پس از دستور و ابلاغ رئیس فدراسیون قابلیت اجرا خواهد داشت .

  12-3- دبیر کمیته اقتصادی کشتی کشور از سوی رئیس فدراسیون انتخاب و معرفی می‌شود.

  13-3- در صورت ضرورت معرفی نماینده یا نمایندگانی از سوی کمیته اقتصادی کشتی کشور به سایر مراجع رسمی، نماینده یا نمایندگان کمیته اقتصادی کشتی کشور از میان اعضای کمیته مذکور و یا سایر اعضاء واجد شرایط با نظر و آراء اعضاء کمیته انتخاب و معرفی خواهند شد.

  14-3- به منظور اجرایی کردن مفاد این شیوه‌نامه، آیین‌نامه‌های اجرایی لازم توسط دبیر کمیته اقتصادی کشتی کشور تهیه و برای تایید نهایی به کمیته اقتصادی کشتی کشور  ارجاع می‌شود.

  15-3- دبیر کمیته اقتصادی کشتی کشور موظف است در چارچوب راهبردها، سیاستها و برنامه‌های مورد تایید "کمیته اقتصادی کشتی کشور"،  فعالیت‌های اجرایی کمیته‌‌ی یاد شده را تنظیم کند.

   

  4- شرح وظایف کمیته اقتصادی کشتی کشور:

   

  1-4- بررسی و اعلام پیشنهاد در باره‌ی اهداف ، راهبردها ، سیاست ها ، و برنامه های کلان  کشتی کشور

  2-4- بررسی و اعلام پیشنهاد درباره‌‌ی کلیه پیشنهادات ارائه شده از سوی سایر کمیته‌‌های فدراسیون کشتی و یا ارائه پیشنهاد به رئیس فدراسیون برای بهبود و ساماندهی وضعیت اقتصادی، رفاهی و اجتماعی دست‌اندرکار‌ان کشتی کشور

  3-4-  اعلام نظر درباره‌ی برنامه‌های سالانه اجتماعی، رفاهی، اقتصادی کشتی کشور

  4-4-  اعلام نظر درباره‌ی بودجه سالانه کشتی کشور

  5-4-  اعلام نظر درباره‌ی تبیین سیاست‌های حمایتی-مالی از کشتی کشور

  6-4- ایجاد حمایت‌های اقتصادی لازم برای حضور قهرمانان، پیش‌کسوتان، داوران، مربیان و سایر دست اندکاران ورزشی در عرصه‌های بین‌المللی در داخل و خارج از کشور

  7-4- ایجاد حمایت‌های اقتصادی مناسب برای تامین منابع مورد نیاز جهت کشف ، رشد و پرورش استعدادهای ورزشی ورزشکاران و قهرمانان

  8-4- ایجاد زمینه‌های اقتصادی لازم جهت ارتقاء خدمات تامین اجتماعی قهرمانان و ورزشکاران، مربیان و سایر عوامل فنی و اجرایی کشتی کشور

  9-4- ایجاد زمینه‌های اقتصادی لازم جهت حضور مداوم و فعال در مجامع بین­المللی و کنگره­های علمی ، تحقیقاتی ، آموزشی و ارائه طرح‌های اقتصادی مناسب در حوزه‌های اقتصادی کشتی

  10-4- فراهم نمودن زمینه­های تشویق ، تجلیل و قدردانی و حمایتهای مادی و معنوی با ورزشکاران ، قهرمانان ، پیش‌کسوتان ، داوران ، مربیان و سایر دست­اندرکاران از طریق اعطای تسهیلات و کمکهای بلاعوض.

  11-4- تلاش و کوشش در جهت جذب و بهره­برداری از خدمات و استعدادهای بالقوه مادی و معنوی و جذب کمک و حمایت­های ملی اقشار مختلف مردم.

  12-4- فراهم نمودن زمینه مناسب جهت ارتقاء سطح رفاه عمومی قهرمانان، مربیان، داوران و کلیه دست‌اندرکاران مرتبط با کشتی کشور

  13-4- انجام فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی و تبلیغاتی به منظور تقویت بنیه مالی فدراسیون با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.

  14-4- حمایت‌های مالی لازم برای فراهم شدن امکان دستیابی به کرسی‌‌های بین‌المللی برای کشتی ایران در کمیته‌های فیلا، هیات رئیسه فیلا و سایر مراجع بین‌المللی در سطح جهان و آسیا

  15-4- کمک به تولید و ساخت وسایل و تجهیزات استاندارد و مورد نیاز کشتی کشور از سطوح پایه تا بالاترین سطح فنی

  16-4- کمک به احداث و تجهیز خانه های کشتی در شهرها و استان‌های مختلف

  17-4- کمک به افزایش میزان قابلیت‌های جذب سرمایه از سوی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کشتی ورزش ملی ایران

   

  5- کمیته اقتصادی هیات‌های کشتی استان‌ها متشکل از حداقل پنج و حداکثر نه عضو با دعوت رسمی هیات‌های کشتی استان‌ها از اعضای واجد شرایط ذیل و اعلام حکم عضویت از سوی رئیس هیات کشتی تشکیل می‌شود:

   

  1-5-  مدیران عامل ‌یا نمایندگان تام‌الاختیار و رسمی ایشان در بانک‌های عامل استان

  2-5- روسای صنوف دارای سوابق و قابلیت‌های فکری، تجربی، و اجرایی موثر در سرمایه‌گزاری و یا تولید سرمایه‌ در استان‌

  3-5- مدیران شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی مرتبط در استان و یا نمایندگان تام‌الاختیار و رسمی ایشان

  4-5- شهردار مرکز استان و یا نماینده تام‌الاختیار و رسمی وی

  5-5- مدیران شرکت‌های تبلیغاتی و بازاریابی واجد شرایط در استان

  6-5- کارشناسان ارشد و برجسته امور اقتصادی و برنامه‌ریزی مالی استان

  7-5- مسئول امور مالی هیات‌ کشتی استان

  8-5- دبیر کمیته اقتصادی استان به انتخاب و معرفی رئیس هیات کشتی استان ذیربط

  9-5- رئیس هیات کشتی استان و یا نمایندگان رسمی وی(نایب رئیس یا دبیر)

   

  6- شرح وظایف کمیته اقتصادی کشتی استان‌ها بر مبنای مفاد بند چهارم این طرح در سطح قابلیت‌ها و ظرفیت‌های استانی، در هر استان خواهد بود.  http://iwf.ir/lnks/37927/-.aspx