نسخه چاپی

از سوی فدراسیون کشتی/

شیوه نامه انتخاب و شرح وظایف کمیته ورزشکاران اعلام شد
تغییر نام از المپین ها به ورزشکاران

 • ۱۲:۲۶ ۱۳۹۳/۳/۴
 • شیوه نامه انتخاب و شرح وظایف کمیته ورزشکاران که پیش از این به نام کمیته المپین ها تعیین شده بود، از سوی فدراسیون کشتی اعلام شد.

  به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، در راستای تطبیق با ضوابط IOC(کمیته ملی المپیک)کمیته ورزشکاران کشتی کشور که طرح تشکیل آن در پنجمین سمینار عمومی فدراسیون مورد تایید روسای محترم هیئت های کشتی استان های سراسر کشور قرار گرفته بود به کمیته ورزشکاران کشتی کشور تغییر یافت.


  این شیوه نامه به شرح زیر است:


  شیوه نامه انتخاب و شرح وظایف کمیته ورزشکاران کشتی کشور

  با هدف تحقق مفاد بندهای دوم، سوم، پنجم، هشتم و نهم از مفاد ماده دوم و نیز بندهای چهارم، دوازدهم، پانزدهم، شانزدهم، هجدهم و بیستم از مفاد ماده سوم اساسنامه فدراسیون ‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب هیات وزیران مورخ 11/02/81، و نظر به ضرورت نظم پذیری و مدیریت بهینه کلیه فعالیت‌های کشتی کشور، و نیز حفظ و ارتقاء جایگاه، و توسعه کمی و کیفی عملکرد ورزشکاران در فضای مدیریتی کشتی درسطوح ملی و بین‌المللی، همچنین بهره‌مندی از تمامی ظرفیت‌های موجود در کشتی کشور، "شیوه‌نامه‌ انتخاب و شرح وظایف کمیته ورزشکاران کشتی کشور" به شرح ذیل ارائه می‌شود:

  1- کمیته ورزشکاران کشتی کشور متشکل از اعضای ذیل خواهد بود:

  1-1-  5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی‌البدل به انتخاب مجمع فنی کشتی کشور
  2-1- نماینده رسمی فدراسیون (رئیس یا نماینده رئیس فدراسیون یا نایب رئیس یا دبیر)
  3-1- رئیس کمیته ورزشکاران کشتی کشور

  2- شاخص های اعضای واجد شرایط عضویت در کمیته ورزشکاران کشتی کشور:

  - کلیه کشتی‌گیران فعال و دارای مدال جهانی، المپیک و آسیایی در رده سنی بزرگسالان که حداکثر آخرین زمان فعالیت فنی آنها نسبت به زمان برگزاری انتخابات کمیته ورزشکاران ، آخرین المپیک بوده است و همچنین کلیه کشتی‌گیران شرکت کننده در المپیک پیشین می‌توانند نامزد عضویت در کمیته مذکور شوند.
  تبصره: کشتی‌گیر فعال به کشتی‌گیری اطلاق می‌شود که از زمان برگزاری آخرین رقابت‌های المپیک از سابقه‌ی حضور در رقابت‌های رسمی داخلی(قهرمانی کشور، انتخابی مرحله اول، مرحله نهایی انتخابی تیم ملی، رقابت‌های عمومی کشور) و رقابت‌های بین‌المللی اعم از رقابت‌های بین‌المللی داخلی و خارجی که در تقویم فنی سالانه فدراسیون کشتی ایران لحاظ گردیده است، برخوردار باشد.

  3- چگونگی انتخاب کمیته ورزشکاران کشتی کشور:

  1-3- به استناد مصوبه " آئین نامه نحوه ی انتخاب و شرح وظایف حوزه ی مدیریت فنی تیم های ملی کشتی کشور" مجمع فنی کشتی کشور مبنای انتخاب اعضای کمیته ورزشکاران کشتی کشور خواهد بود.
  2-3- فدراسیون کشتی با دعوت از اعضای واجد شرایط "مجمع فنی کشتی کشور" و اعلام دستور جلسه رسمی برگزاری انتخابات، "کمیته ورزشکاران کشتی کشور " را تشکیل می‌دهد. کلیه افراد واجد شرایط مفاد بند دوم فوق‌الذکر این شیوه‌‌نامه، می‌توانند نامزد عضویت در "کمیته ورزشکاران کشتی کشور "  باشند. ورزشکاران واجد شرایط و متقاضی عضویت در "کمیته ورزشکاران کشتی کشور "، می‌باید شخصا و یا از طریق اعلام رسمی هیات کشتی استان ذیربط، به صورت کتبی اعلام نامزدی و مستندات مبتنی بر وجوب شرایط لازم(مفاد بند دوم این شیوه‌نامه این شیوه‌‌نامه)، را حداکثر یک هفته مانده به تشکیل مجمع برگزاری انتخابات کمیته ورزشکاران کشتی کشور ، به دبیر فدراسیون ارائه نمایند. دبیر فدراسیون بر مبنای مفاد این شیوه‌‌نامه، نامزدهای واجد شرایط را 48 ساعت پیش از زمان آغاز مجمع ذیربط، از طریق سایت رسمی فدراسیون اعلام عمومی خواهد کرد.
  3-3- "کمیته ورزشکاران کشتی کشور " بر مبنای رای کتبی هریک از اعضای مجمع، به هفت نفر از نامزدهای مورد نظر (5 نفر اول اعضای اصلی و 2 نفر بعدی اعضای علی‌البدل) تشکیل می‌شود. آراء مخدوش و یا آرایی که بیش از هفت نفر اعلام اسامی کرده باشند، مورد قبول نخواهد بود.
  4-3- در صورت برابری آراء اعضاء علی‌البدل با یکدیگر و یا با نفرات منتخب بعدی، رتبه‌بندی افراد منتخب مذکور که دارای تعداد آراء یکسان می‌باشند، از طریق انتخابات جدید میان نفرات ذیربط انجام خواهد شد.

   4- چگونگی فعالیت کمیته ورزشکاران کشتی کشور:

  1-4- زمان فعالیت اعضای کمیته ورزشکاران کشتی کشور برای مدت یک دوره المپیک یا حداکثر 4 سال فنی خواهد بود . رئیس فدراسیون می تواند در صورت تشخیص نسبت به تغییر اعضای کمیته ورزشکاران کشتی کشور ، در طی دوره ی فعالیت اقدام کند . در صورت ضرورت تامین کسری اعضای علی‌البدل، مجددا بر مبنای بند 1-3 اقدام خواهد شد.
  2-4- کمیته ورزشکاران کشتی کشور موظف است در هر سه ماه حداقل یک جلسه عادی برگزار کند. جلسات فوق العاده بنا به ضرورت با اعلام رئیس کمیته ورزشکاران کشتی کشور به رئیس فدراسیون، و یا بنا به تشخیص رئیس فدراسیون برگزار خواهد شد .
  3-4-کلیه پیشنهادات مطروحه در کمیته ورزشکاران کشتی کشور می باید در قالب فرمتی مشخص، به تائید رسمی اعضای حاضر در جلسات کمیته ورزشکاران کشتی کشور برسد.
  4-4- جلسات کمیته ورزشکاران کشتی کشور با حضور نصف به علاوه یک اعضای رسمیت خواهد داشت . 
  5-4- در صورتی که اعضای کمیته ورزشکاران کشتی کشور ، برای ارائه پیشنهاد درباره یک موضوع به اجماع لازم نرسند ، اکثریت آراء اعضاء تعیین کننده خواهد بود . در شرایط برابری آراء درباره ی یک موضوع ، رای نماینده‌ی رسمی فدراسیون (رئیس یا نایب رئیس و یا دبیر فدراسیون) تعیین کننده خواهد بود .
  6-4- رئیس کمیته ورزشکاران کشتی کشور مسئولیت هماهنگی و تشکیل جلسات کمیته ورزشکاران کشتی کشور ، همچنین ارائه گزارش حضور و غیاب اعضاء کمیته، و نیز تنظیم صورتجلسات مزبور را، در هر جلسه ی کمیته بر عهده دارد .
  7-4- در صورت غیبت غیر موجه بیش از 4 جلسه مکرر هر عضو از اعضای کمیته ورزشکاران کشتی کشور ، در زمان فعالیت مقرر ، با نظر رئیس فدراسیون عضویت ایشان از کمیته مذکور لغو می شود . 
  8-4- در صورت عدم امکان ادامه همکاری هر یک از اعضای کمیته ورزشکاران کشتی کشور (به هر دلیل) ،اعضای علی‌البدل به ترتیب با ابلاغ رئیس فدراسیون حداکثر طی مدت یک هفته جایگزین خواهند شد.
  9-4- صاحبان رای در کمیته ورزشکاران کشتی کشور عبارتند از : اعضای اصلی کمیته ورزشکاران کشتی کشور، نماینده رسمی فدراسیون کشتی (رئیس یا نماینده رئیس فدراسیون یا نایب رئیس و یا دبیر فدراسیون) و رئیس کمیته ورزشکاران کشتی کشور
  10-4- حضور یکی از مسئولان رسمی فدراسیون (رئیس یا نایب رئیس یا دبیر) به دلیل بررسی تعهدات مالی ، حقوقی و اجرایی ناشی از پیشنهادات اعضاء کمیته در جلسات "کمیته ورزشکاران کشتی کشور " الزامی است.
  11-4-کلیه پیشنهادات "کمیته ورزشکاران کشتی کشور " پس از تائید رئیس فدراسیون قابلیت اجرا خواهد داشت .
  12-4- رئیس کمیته ورزشکاران کشتی کشور از میان اعضاء واجد شرایط اعم از اعضای منتخب و یا اعضاء واجد شرایط احراز نامزدی (بند دوم این شیوه‌نامه) بوسیله رئیس فدراسیون انتخاب و معرفی می‌شود.
  13-4- هر استان صرفا می‌تواند بر مبنای آراء ماخوذه، یک عضو در کمیته ورزشکاران کشتی کشور داشته باشند . در صورت محدودیت در تبار استانی نامزدها، آراء ماخوذه ملاک عمل خواهد بود.
  14-4- تعداد کشتی‌گیران فعال در هر رشته(آزاد یا  فرنگی) در کمیته ورزشکاران کشتی کشور بر مبنای آراء ماخوذه نباید بیش از پنج عضو اعم از اصلی یا علی البدل باشد.
  15-4- در صورت انتخاب یکی از اعضای منتخب کمیته ورزشکاران کشتی کشور به سمت رئیس کمیته ورزشکاران کشتی کشور ، اعضای علی‌البدل جایگزین افراد یاد شده خواهند شد.
  16-4- در صورت ضرورت معرفی نماینده یا نمایندگانی از سوی ورزشکاران کشتی کشور به سایر مراجع رسمی از جمله کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک ایران، نماینده یا نمایندگان ورزشکاران کشتی کشور از میان اعضای منتخب کمیته مذکور و یا سایر اعضاء واجد شرایط با نظر و آراء اعضاء کمیته انتخاب و معرفی خواهند شد.

  5- شرح وظایف کمیته ورزشکاران کشتی کشور:

  1-5- بررسی و اعلام پیشنهاد در باره ی اهداف ، راهبردها ، سیاست ها ، و برنامه های کلان کشتی کشور
  2-5- بررسی و اعلام پیشنهاد درباره‌‌ی کلیه پیشنهادات ارائه شده از سوی سایر کمیته‌‌های فدراسیون کشتی و انستیتو بین‌المللی کشتی و یا ارائه پیشنهاد به رئیس فدراسیون برای ارتقاء جایگاه و ساماندهی وضعیت ورزشکار‌ان کشتی کشور
  3-5-  اعلام نظر درباره‌ی برنامه‌های سالانه اجتماعی، رفاهی، اقتصادی ورزشکاران کشتی کشور
  4-5-  اعلام نظر درباره‌ی بودجه سالانه کمیته ورزشکاران کشتی کشور
  5-5-  اعلام نظر درباره‌ی تبیین سیاست‌های حمایتی از ورزشکاران کشتی کشور
  6-5- به منظور اجرایی کردن مفاد این شیوه‌نامه، آیین‌نامه‌های اجرایی لازم توسط رئیس کمیته ورزشکاران کشتی کشور تهیه و برای تایید نهایی به کمیته ورزشکاران کشتی کشور  ارجاع می‌شود.
  7-5- رئیس کمیته ورزشکاران کشتی کشور موظف است در چارچوب راهبردها، سیاستها و برنامه‌های مورد تایید "کمیته ورزشکاران کشتی کشور"،  فعالیت‌های اجرایی کمیته ‌ی یاد شده را تنظیم کند.
  8-5- حضور در مجامع بین‌المللی ذیربط اعم از منطقه‌ای، قاره‌ای و جهانی
  9-5- بررسی و پیشنهاد راهکارهای ارتقاء سطح آگاهی ورزشکاران از مسئولیت‌های اخلاقی در قبال جامعه‌ی ورزش، و اقشار مختلف ایران
  10-5- بررسی و پیشنهاد راهکارهای کاهش استفاده از مواد نیروزا و اشاعه فرهنگ ضد دوپینگ در کشتی، همچنین شیوه‌های پیشگیری از جراحات و آسیب‌های جسمی و روانی در کشتی و تبعات حاصل از آن
  11-5- ارائه پیش‌نویس دستورالعمل تشکیل کمیته ورزشکاران در استان‌ها از سوی رئیس کمیته برای تایید نهایی به اعضاء کمیته

   

  http://iwf.ir/lnks/37647/-.aspx