نسخه چاپی

با برگزاری انتخابات از میان نفرات واجد شرایط/

کمیته پیشکسوتان کشور  بزودی تشکیل می شود

اعلام شیوه نامه انتخاب و شرح وظایف

 • ۱۶:۳۵ ۱۳۹۳/۳/۱
 • کمیته پیشکسوتان فدراسیون کشتی با برگزاری انتخابات تشکیل می شود.


  به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، شیوه نامه انتخاب و شرح وظایف کمیته پیشکسوتان کشتی کشور که بزودی محل و زمان برگزاری انتخابات آن اعلام می شود، به شرح زیر است:


  با هدف تحقق مفاد بندهای دوم و نهم از مفاد ماده دوم و نیز بندهای هفتم و پانزدهم از مفاد ماده سوم اساسنامه فدراسیون ‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب هیات وزیران مورخ 11/02/81، و نظر به ضرورت نظم پذیری و مدیریت بهینه کلیه فعالیت‌های کشتی کشور، و نیز حفظ و ارتقاء جایگاه ارزشمند پیشکسوتان کشتی کشور درسطوح ملی و بین‌المللی، همچنین بهره‌مندی از تمامی ظرفیت‌های موجود در کشتی کشور، "شیوه‌نامه‌ انتخاب و شرح وظایف کمیته پیشکسوتان کشتی کشور" به شرح ذیل ارائه می‌شود:

  1- کمیته پیشکسوتان کشتی کشور متشکل از اعضای ذیل خواهد بود:

  1-1-  5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی‌البدل به انتخاب مجمع فنی کشتی کشور 
  2-1- نماینده رسمی فدراسیون (رئیس یا نماینده وی یا نایب رئیس یا دبیر)
  3-1- رئیس کمیته پیشکسوتان کشتی کشور (به انتخاب و معرفی رئیس  فدراسیون)

  2-شاخص های اعضای واجد شرایط کمیته پیشکسوتان کشتی کشور:

  اعضای واجد شرایط برای احراز جایگاه عضویت در «کمیته پیشکسوتان کشتی کشور» عبارتند از :
  1-2- کلیه مدال‌آوران کشتی آزاد و فرنگی کشور در رقابت‌های قهرمانی جهان و المپیک با لحاظ شرایط سنی بند 4-3
  2-2- کلیه سرمربیان تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان، جوانان و نوجوانان
  3-2- پیشکسوتان دارای حداقل 5 بار عنوان قهرمانی جهان(طلای جهان) در یکی از رده‌های سنی پیشکسوتان
  4-2- حداقل سن نامزد‌ی در کمیته پیشکسوتان کشتی کشور 35 سال خواهد بود.

  3-  چگونگی انتخاب کمیته پیشکسوتان کشتی کشور:
  1-3- به استناد مصوبه " آئین نامه نحوه ی انتخاب و شرح وظایف حوزه ی مدیریت فنی تیم های ملی کشتی کشور" مجمع فنی کشتی کشور مبنای انتخاب اعضای کمیته پیشکسوتان کشتی کشور خواهد بود.
  2-3- فدراسیون کشتی با دعوت از اعضای واجد شرایط"مجمع فنی کشتی کشور" و اعلام دستور جلسه رسمی برگزاری انتخابات، "کمیته پیشکسوتان کشتی کشور" را تشکیل می‌دهد. کلیه افراد واجد شرایط مفاد بند "دو" این شیوه‌‌نامه می‌توانند نامزد عضویت در "کمیته پیشکسوتان کشتی کشور" باشند. پیشکسوتان واجد شرایط و متقاضی عضویت در "کمیته پیشکسوتان کشتی کشور"، می‌باید شخصا و به صورت کتبی اعلام نامزدی و مستندات مبتنی بر وجوب شرایط لازم بعلاوه معرفی‌نامه رسمی هیات کشتی استان ذیربط خود را، حداکثر یک هفته مانده به تشکیل مجمع برگزاری انتخابات  کمیته پیشکسوتان ، به دبیر فدراسیون ارائه نمایند. دبیر فدراسیون بر مبنای مفاد این شیوه‌‌نامه، نامزدهای واجد شرایط را 48 ساعت پیش از زمان آغاز مجمع ذیربط، از طریق سایت رسمی فدراسیون اعلام عمومی خواهد کرد.
  3-3- "کمیته پیشکسوتان کشتی کشور" بر مبنای رای کتبی هریک از اعضای مجمع فنی، به هفت نفر از نامزدهای مورد نظر (5 نفر اول اعضای اصلی و 2 نفر بعدی اعضای علی‌البدل) تشکیل می‌شود. آراء مخدوش و یا آرایی که بیش از هفت نفر اعلام اسامی کرده باشند، مورد قبول نخواهد بود.
  4-3- در صورت برابری آراء اعضاء علی‌البدل با یکدیگر و یا با نفرات منتخب بعدی، رتبه‌بندی اقراد منتخب مذکور که دارای تعداد آراء یکسان می‌باشند، از طریق قرعه‌کشی از میان نفرات ذیربط انجام خواهد شد.

   4- چگونگی فعالیت کمیته پیشکسوتان کشتی کشور:
   
  1-4- زمان فعالیت اعضای کمیته پیشکسوتان کشتی کشور برای مدت یکسال فنی بوده و پس از اتمام زمان مذکور ، زمان فعالیت آنان حداکثر تا یک سال دیگر با ابلاغ رئیس فدراسیون قابل تمدید خواهد بود . رئیس فدراسیون می تواند در صورت تشخیص نسبت به تغییر اعضای کمیته پیشکسوتان، در طی دوره ی فعالیت، و یا پس از اتمام آن ، اقدام کند. حداکثر زمان فعالیت برای اعضای کمیته پیشکسوتان ، از زمان برگزاری انتخابات، دو سال خواهد بود.
  2-4- کمیته پیشکسوتان موظف است در هر ماه حداقل یک جلسه عادی برگزار کند. جلسات فوق العاده بنا به ضرورت با اعلام رئیس کمیته پیشکسوتان به رئیس فدراسیون، و یا بنا به تشخیص رئیس فدراسیون برگزار خواهد شد.
  3-4-کلیه پیشنهادات مطروحه در کمیته پیشکسوتان می باید در قالب فرمتی مشخص، به تائید اعضای حاضر در جلسات کمیته پیشکسوتان برسد.
  4-4- جلسات کمیته پیشکسوتان با حضور نصف به علاوه یک اعضای اصلی رسمیت خواهد داشت . 
  5-4- در صورتی که اعضای کمیته پیشکسوتان ، برای ارائه پیشنهاد درباره یک موضوع به اجماع لازم نرسند ، اکثریت آراء اعضاء تعیین کننده خواهد بود . در شرایط برابری آراء درباره ی یک موضوع ، رای نماینده‌ی رسمی فدراسیون (رئیس فدراسیون یا نماینده وی یا نایب رئیس و یا دبیر فدراسیون) تعیین کننده خواهد بود .
  6-4- رئیس کمیته پیشکسوتان فدراسیون کشتی مسئولیت هماهنگی تشکیل جلسات کمیته پیشکسوتان، همچنین ارائه گزارش حضور و غیاب اعضاء کمیته، و نیز تنظیم صورتجلسات مزبور را، در هر جلسه ی کمیته بر عهده دارد .
  7-4- در صورت غیبت غیر موجه بیش از 4 جلسه مکرر هر عضو از اعضای کمیته پیشکسوتان، در زمان فعالیت مقرر ، با نظر رئیس فدراسیون عضویت ایشان از کمیته مذکور لغو می شود . 
  8-4- در صورت عدم امکان ادامه همکاری هر یک از اعضای کمیته پیشکسوتان(به هر دلیل) ،اعضای علی‌البدل به ترتیب با ابلاغ رئیس فدراسیون حداکثر طی مدت یک هفته جایگزین خواهند شد.
  9-4- صاحبان رای در کمیته پیشکسوتان کشتی عبارتند از: اعضای اصلی کمیته پیشکسوتان، نماینده رسمی فدراسیون کشتی (رئیس فدراسیون یا نماینده وی یا نایب رئیس و یا دبیر فدراسیون)، رئیس کمیته پیشکسوتان
  10-4- حضور یکی از مسئولان رسمی فدراسیون (رئیس فدراسیون یا نماینده وی یا نایب رئیس یا دبیر) به دلیل بررسی تعهدات مالی ، حقوقی و اجرایی ناشی از پیشنهادات اعضاء کمیته در جلسات "کمیته پیشکسوتان کشتی کشور" الزامی است.
  11-4-کلیه پیشنهادات "کمیته پیشکسوتان کشتی کشور" پس از تائید رئیس فدراسیون قابلیت اجرا خواهد داشت .
  12-4- رئیس کمیته پیشکسوتان کشتی کشور از میان اعضای واجد شرایط بند دوم این شیوه‌نامه بوسیله رئیس فدراسیون انتخاب و معرفی می‌شود.
  13-4- در صورت انتخاب یکی از اعضای منتخب کمیته پیشکسوتان به سمت رئیس کمیته پیشکسوتان کشتی کشور، اعضای علی‌البدل جایگزین فرد یاد شده خواهد شد.
  14-4- در صورت ضرورت معرفی نماینده یا نمایندگانی از سوی کمیته پیشکسوتان کشتی کشور به سایر مراجع رسمی، نماینده یا نمایندگان پیشکسوتان کشتی کشور از میان اعضای منتخب کمیته مذکور و یا سایر اعضای واجد شرایط با نظر و آراء اعضاء کمیته انتخاب و معرفی خواهند شد.

  5- شرح وظایف کمیته پیشکسوتان کشتی کشور:

  1-5- بررسی و اعلام نظر در باره ی اهداف ، راهبردها ، سیاست ها ، و برنامه های کلان کشتی کشور
  2-5- بررسی و اعلام نظر درباره‌‌ی کلیه پیشنهادات ارائه شده از سوی سایر کمیته‌‌های فدراسیون کشتی و انستیتو بین‌المللی کشتی و یا ارائه پیشنهاد به رئیس فدراسیون برای ارتقاء جایگاه و ساماندهی وضعیت پیشکسوتان کشتی کشور
  3-5-  اعلام نظر درباره‌ی برنامه سالانه اجتماعی، رفاهی، اقتصادی پیشکسوتان کشتی کشور
  4-5- اعلام نظر درباره‌ی بودجه سالانه کمیته پیشکسوتان کشتی کشور
  5-5- اعلام نظر درباره‌ی تبیین سیاست‌های حمایتی از پیشکسوتان کشتی کشور
  6-5- به منظور اجرایی کردن مفاد این شیوه‌نامه، آیین‌نامه‌های اجرایی لازم توسط رئیس کمیته پیشکسوتان کشتی کشور تهیه و برای تایید نهایی به کمیته پیشکسوتان کشتی کشور  ارجاع می‌شود.
  7-5- رئیس کمیته پیشکسوتان کشتی کشور موظف است در چارچوب راهبردها، سیاستها و برنامه‌های مورد تایید "کمیته پیشکسوتان کشتی کشور"،  فعالیت‌های اجرایی کمیته ‌ی یاد شده را تنظیم کند.
  8-5- کلیه برنامه‌های فنی کشتی پیشکسوتان در هر سال باید به تایید کمیته پیشکسوتان برسد. پیش‌نویس برنامه فنی مذکور از سوی رئیس کمیته پیشکسوتان تهیه و در جلسه‌های کمیته مورد بررسی و اعلام نظر اعضاء قرار می‌گیرد.
  9-5- پیش‌نویس دستورالعمل تشکیل کمیته پیشکسوتان در استان‌ها از سوی رئیس کمیته جهت تایید نهایی به اعضاء کمیته ارائه خواهد شد.

  http://iwf.ir/lnks/37621/-.aspx