نسخه چاپی

از سوی فدراسیون کشتی/

شیوه نامه چگونگی انتخاب و شرح وظایف حوزه مدیریت داوران کشتی کشور اعلام شد

 • ۱۲:۳۸ ۱۳۹۲/۱۱/۱۲
 • فدراسیون کشتی، شیوه نامه چگونگی انتخاب و شرح وظایف حوزه مدیریت داوران کشتی کشور را اعلام کرد.

  به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، به زودی زمان برگزاری انتخابات براساس این شیوه نامه اعلام خواهد شد.

  متن این شیوه نامه به شرح زیر است:

   

  شیوه نامه چگونگی انتخاب و شرح وظایف حوزه مدیریت داوران کشتی کشور

   

  با هدف تحقق مفاد بند دوم از ماده دوم، همچنین بندهای دوم، نهم، داوزدهم و پانزدهم از ماده سوم اساسنامه فدراسیون ‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب هیات وزیران مورخ 11/02/81، و نظر به ضرورت نظم پذیری و مدیریت بهینه کلیه فعالیت‌های حوزه‌ی داوری کشتی کشور، و نیز حفظ و ارتقاء جایگاه و توسعه کمی و کیفی عملکرد داوران در فضای مدیریتی کشتی درسطوح ملی و بین‌المللی،"شیوه‌نامه‌ی چگونگی انتخاب و شرح وظایف حوزه مدیریت داوران کشتی کشور" به شرح ذیل ارائه می‌شود:

   

   

  الف)مجمع داوران کشتی کشور

  به منظور بهره مندی از خرد جمعی و امکان استفاده از تجربیات جامعه داوران کشتی، "مجمع داوران کشتی کشور" با مشخصات ذیل تشکیل می شود :

   

  1- شاخص های اعضای واجد شرایط مجمع داوران کشتی کشور:

   

  اعضای واجد شرایط جهت عضویت در مجمع داوران کشتی کشور عبارت است از :

  1-1-کلیه داوران(غیر بازنشسته) دارای درجه بین‌المللی (اعم از  المپیکی، و نیز دارندگان درجه‌های یک، دو و سه بین‌المللی)

  1-2- روسای اسبق کمیته داوران فدراسیون کشتی(اعم از بازنشسته و غیر بازنشسته)

  1-3- سه نفر از روسای هیات های کشتی استان های کشور به نمایندگی از سوی کلیه هیئت های کشتی استان ها به انتخاب هیات های مذکور (سوابق داوری روسای یاد شده در انتخاب نمایندگان پیشنهادی هیأت‌ها مورد تاکید خواهد بود)

  1-4- روسای کمیته‌های داوران هیات های کشتی استان‌ها

  1-5- داوران غیر بازنشسته دارای درجه ملی(ممتاز،یک و دو) بهمراه سابقه مدال آوری در رقابت‌های المپیک، جهانی، بازی‌های آسیایی و آسیایی در رده بزرگسالان

   

   

  2- چگونگی فعالیت مجمع داوران کشتی کشور:

  2-1- مجمع داوران  با اعلام رسمی رئیس فدراسیون حداقل هر سال، یکبار تشکیل جلسه خواهد داد .

  2-2- اعضای واجد شرایط بند 1-3  از موضوع بخش «الف» این شیوه‌نامه ، پس از اتمام سال فنی(پایان رقابت های المپیک و جهانی در هر سال) در هر سال توسط مرجع ذیربط مجدداً معرفی خواهند شد.

  2-3- رئیس فدراسیون به عنوان رئیس مجمع مسئولیت اداره‌ی مجمع یادشده را بر عهده دارد .

  2-4- دبیر فدراسیون کشتی مسئولیت هماهنگی و تشکیل جلسات مجمع داوران در زمان های مقرر ، و نیز گزارش حضور و غیاب اعضای مجمع و نیز تنظیم صورتجلسات را در هر جلسه برعهده دارد . زمان و مکان مجمع یادشده حداقل یک هفته پیش از آغاز جلسه به اعضای مجمع ذیربط اطلاع داده خواهد شد .

  2-5- کلیه تصمیمات «مجمع داوران کشتی کشور» پس از تایید رئیس فدراسیون قابل اجرا خواهد بود.

   

   

  3- شرح وظایف مجمع داوران کشتی کشور:

   

  3-1- بررسی و اعلام نظر در خصوص اسناد راهبردی و سیاست‌های کلان حوزه داوری کشتی کشور (پیشنهادی کمیته داوران کشور)

  3-2- ارائه پیشنهاد به رئیس فدراسیون برای ارتقاء شرایط کمی و کیفی حوزه داوری کشتی کشور .

  3-3- بررسی و اعلام نظر درباره پیشنهادات ارائه شده از سوی رئیس فدراسیون .

  3-4- حضور در انتخابات کمیته داوران کشتی کشور و انتخاب اعضای کمیته.


   

  ب) شاخص های اعضاء واجد شرایط ، چگونگی انتخاب ، فعالیت و شرح وظایف " کمیته داوران کشتی کشور"

   

  1- کمیته داوران کشتی کشور متشکل از:

   

  1-1-  5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی‌البدل به انتخاب مجمع داوران کشتی کشور  

  1-2- نماینده رسمی فدراسیون (رئیس یا نایب رئیس یا دبیر)

  1-3- رئیس کمیته داوران کشتی کشور (به انتخاب و معرفی رئیس  فدراسیون)

  1-4- دبیر کمیته داوران کشتی کشور (به پیشنهاد رئیس کمیته و تایید اعضای کمیته داوران)

   

   

  2-شاخص های اعضای واجد شرایط کمیته داوران کشتی کشور:

   

  اعضای واجد شرایط برای احراز جایگاه عضویت در «کمیته داوران کشتی کشور» عبارت است از :

  2-1- داوران دارای درجه المپیکی و یا درجه یک بین‌المللی(غیر بازنشسته)

  2-2- روسای اسبق کمیته داوران فدراسیون کشتی(غیر بازنشسته)

  2-3- داوران غیر بازنشسته دارای درجه‌ی دو و سه بین‌المللی بهمراه سابقه مدال آوری در رقابت‌های المپیک، جهانی، بازی‌های آسیایی و آسیایی در رده بزرگسالان.

   

  3-  چگونگی انتخاب کمیته داوران کشتی کشور:

   

  3-1- فدراسیون کشتی با دعوت از اعضای واجد شرایط"مجمع داوران کشتی کشور" و اعلام دستور جلسه رسمی انتخابات، "کمیته داوران کشتی کشور" را تشکیل می‌دهد. کلیه افراد واجد شرایط مفاد بند "دو" از بخش "ب" این آیین‌نامه می‌توانند نامزد عضویت در "کمیته داوران کشتی کشور"  باشند. داوران واجد شرایط و متقاضی عضویت در "کمیته داوران کشتی کشور"، می‌باید شخصا و به صورت کتبی اعلام نامزدی و مستندات مبتنی بر وجوب شرایط لازم(مفاد بند دو از بخش ب این آیین‌نامه) خود را، حداکثر چهار روز مانده به تشکیل مجمع برگزاری انتخابات تشکیل کمیته داوران، به دبیر فدراسیون اعلام ‌کنند. دبیر فدراسیون بر مبنای مفاد این آیین‌نامه، نامزدهای واجد شرایط را 48 ساعت پیش از زمان آغاز مجمع ذیربط، از طریق سایت رسمی فدراسیون اعلام عمومی خواهد کرد.

  3-2- "کمیته داوران کشتی کشور" بر مبنای رای کتبی هریک از اعضای مجمع، به هفت نفر از نامزدهای مورد نظر (5 نفر اول اعضای اصلی و 2 نفر بعدی اعضای علی‌البدل) تشکیل می‌شود. آراء مخدوش و یا آرایی که بیش از هفت نفر اعلام اسامی کرده باشند، مورد قبول نخواهد بود.

  3-3- با توجه تعداد داوران واجد شرایط تهرانی، نسبت به تعداد کل داوران واجد شرایط کشور، حداکثر تعداد داوران تهرانی منتخب در کمیته داوران، بر مبنای آرای ماخوذه، حداکثر دو داور خواهد بود.(اعم از عضو اصلی و علی‌البدل)


   

   4- چگونگی فعالیت کمیته داوران کشتی کشور:

   

  4-1- زمان فعالیت اعضای کمیته داوران کشتی کشور برای مدت یکسال فنی بوده و پس از اتمام زمان مذکور ، زمان فعالیت آنان حداکثر تا یک سال دیگر با ابلاغ رئیس فدراسیون قابل تمدید خواهد بود . رئیس فدراسیون می تواند در صورت تشخیص نسبت به تغییر اعضای کمیته داوران، در طی دوره ی فعالیت، و یا پس از اتمام آن ، اقدام کند . حداکثر زمان فعالیت برای اعضای کمیته داوران، از زمان برگزاری انتخابات، دو سال خواهد بود.

  4-2- کمیته داوران موظف است در هر ماه حداقل یک جلسه عادی برگزار کند. جلسات فوق العاده بنا به ضرورت با اعلام رئیس کمیته داوران  به رئیس فدراسیون، و یا بنا به تشخیص رئیس فدراسیون برگزار خواهد شد .

  4-3-کلیه پیشنهادات کمیته داوران می باید در قالب فرمتی مشخص، به تائید اعضای حاضر در جلسات کمیته داوران برسد.

  4-4- جلسات کمیته داوران با حضور نصف به علاوه یک اعضای رسمیت خواهد داشت .  

  4-5- در صورتی که اعضای کمیته داوران، برای ارائه پیشنهاد درباره یک موضوع به اجماع لازم نرسند ، اکثریت آراء اعضاء تعیین کننده خواهد بود . در شرایط برابری آراء درباره ی یک موضوع ، رای نماینده‌ی رسمی فدراسیون (رئیس، نایب رئیس و دبیر فدراسیون) تعیین کننده خواهد بود .

  4-6- دبیر کمیته داوران فدراسیون کشتی مسئولیت هماهنگی تشکیل جلسات کمیته داوران، همچنین ارائه گزارش حضور و غیاب اعضاء کمیته، و نیز تنظیم صورتجلسات مزبور را، در هر جلسه ی کمیته بر عهده دارد .

  4-7- در صورت غیبت غیر موجه بیش از 3 جلسه هر عضو از اعضای کمیته داوران، در زمان فعالیت مقرر ، با نظر رئیس فدراسیون عضویت ایشان از کمیته مذکور لغو می شود .  

  4-8- در صورت عدم امکان ادامه همکاری هر یک از اعضای کمیته داوران(به هر دلیل) ،اعضای علی‌البدل به ترتیب با ابلاغ رئیس فدراسیون حداکثر طی مدت یک هفته جایگزین خواهند شد.

  4-9- صاحبان رای در کمیته داوران کشتی عبارتند از : اعضای اصلی کمیته داوران(بند3-2 از بخش "ب" این شیوه‌‌نامه)، نماینده رسمی فدراسیون کشتی (رئیس یا نایب رئیس یا دبیر فدراسیون)، رئیس کمیته داوران، و دبیر کمیته داوران

  4-10- حضور یکی از مسئولان رسمی فدراسیون (رئیس یا نایب رئیس یا دبیر) به دلیل بررسی تعهدات مالی ، حقوقی و اجرایی ناشی از پیشنهادات اعضاء کمیته در جلسات "کمیته داوران کشتی کشور" الزامی است.

  4-11-کلیه پیشنهادات "کمیته داوران کشتی کشور" پس از تائید رئیس فدراسیون قابلیت اجرا خواهد داشت .

  4-12- رئیس کمیته داوران بوسیله رئیس فدراسیون انتخاب و معرفی می‌شود.

  4-13- دبیر کمیته داوران کشتی کشور با پیشنهاد رئیس کمیته و تایید اعضای کمیته انتخاب می‌شود.

  4-14- در صورت انتخاب یکی از اعضای منتخب کمیته داوران (بند1-1 از بخش "ب" این شیوه‌نامه به سمت رئیس یا دبیر کمیته داوران، اعضای علی‌البدل جایگزین افراد یاد شده خواهند شد.

  4-15- اعضای منتخب کمیته داوران اعم از اصلی و علی‌البدل مشاوران امین رئیس فدراسیون در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری در  امر داوری کشتی در کشور خواهند بود.

  4-16- رئیس کمیته داوران فدراسیون کشتی کشور موظف است هرچه سریعتر نسبت به تدوین دستورالعمل تشکیل کمیته داوران استان‌ها اقدام نموده و پس از تایید اعضای کمیته داوران فدراسیون کشتی، دستورالعمل مذکور را به هیات‌های کشتی استان‌ها اعلام نماید. هیات‌های کشتی استان‌ها نیز موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این شیوه‌‌نامه، نسبت به تشکیل کمیته داوران استان متشکل از 5 عضو(3 عضو اصلی و 2 عضو علی‌البدل) برمبنای دستورالعمل اعلامی کمیته داوران فدراسیون کشتی اقدام نمایند.

  4-17- به منظور ایجاد هماهنگی و اجرایی نمودن تصمیمات کمیته داوران در سطح استان‌ها، کمیته داوران هیات‌های کشتی استان‌ها، حداقل هر 4 ماه یکبار، جلسه مشترکی با اعضای کمیته داوران فدراسیون کشتی و نیز روسای منتخب هیات‌های کشتی استان‌‌ها در مجمع، برگزار می‌نماید.

   

   

   5- شرح وظایف کمیته داوران کشتی کشور:

   

  5-1- بررسی و اعلام نظر در باره ی اهداف ، راهبردها ، سیاست ها ، و برنامه های حوزه‌ی داوری کشور(پیشنهاد شده از سوی رئیس کمیته داوران کشتی کشور)

  5-2- بررسی و اعلام نظر درباره ی آیین‌نامه‌ی پیشنهادی رئیس کمیته داوران درباره‌ی چگونگی گزینش داوران کشتی در هر سال، برای شرکت در کلیه رقابت‌های داخلی و خارجی اعم از ملی و بین‌المللی

  5-3- تائید نهایی داوران واجد شرایط برای شرکت در رقابت های المپیک ، جهانی، جام جهانی ، بازی های آسیایی ، آسیایی و یا سایر رقابت های اصلی، بنابر پیشنهاد رئیس کمیته داوران

  5-4- بررسی کلیه پیشنهادات ارائه شده از سوی رئیس کمیته داوران و یا ارائه پیشنهاد به رئیس کمیته مذکور برای:

  1-5-4 - ارتقاء جایگاه و ساماندهی شرایط داوری کشتی کشور

  2-5-4 توسعه و تعمیم داوری کشتی کشور

  3-5-4 - فرآیند کشف – جذب – پرورش استعدادهای داوری در کشتی

  5-5- تایید برنامه سالانه آموزشی، رفاهی، اقتصادی کمیته داوران(ارائه پیشنهاد توسط رئیس کمیته)

  5-6- تایید بودجه سالانه کمیته داوران بهمراه راهکارهای مدیریت هزینه‌های داوری(ارائه پیشنهاد توسط رئیس کمیته)

  5-7- به منظور اجرایی نمودن مفاد این شیوه‌نامه آیین‌نامه‌های اجرایی لازم توسط رئیس کمیته داوران تهیه و جهت تایید نهایی به کمیته داوران ارجاع می‌شود.

  5-8- کلیه تصمیمات کمیته داوران پس از تایید رئیس فدراسیون قابل اجرا خواهد بود.

  5-9- رئیس کمیته داوران کشتی کشور موظف است در چارچوب راهبردها، سیاستها و برنامه‌های مورد تایید "کمیته داوران کشتی کشور" فعالیت‌های اجرایی کمیته ‌ی یاد شده را تنظیم کند.

   

   

  ج:  این شیوه‌نامه در دو بخش و چهل و هفت بند در تاریخ 10/11/1392 به تایید اعضای سمینار عمومی هیات‌های کشتی استان‌های کشور در تهران رسیده است.

   

  http://iwf.ir/lnks/36391/-.aspx