• مدرسان کمیته داوران کشور در جلسه هماهنگی تشریح مقررات داوری شرکت کردند.
      به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، اردوان صاحب رئیس، محمد ابراهیم امامی نایب رئیس و عزیزاله اطاعتی مسئول آموزش کمیته داوران فدراسیون کشتی روز پنج شنبه از ساعت 11 تا 14 جلسه هماهنگی را برای مدرسین این کمیته برگزار کردند.
      در این نشست آخرین تغییر مقررات داوری برای مدرسان کمیته داوران کشور تشریح و مسائل مختلف برای آن‌ها توضیح داده شد.
      همچنین در این نشست سئوالاتی بر مبنای مقررات جدید برای اجراء در کلاس‌های ارتقاء داوران ملی بر اساس قوانین جدید طرح شد تا در کلاس های ارتقاء مبنای امتحانات قرار گیرد.


اتوماسیون اداری ژوبین