• با حکم سرپرست فدراسیون کشتی/

   نایب‌رئیس، دبیر و مسئول کمیته آموزش کمیته داوران منصوب شدند

   • ۱۲:۵۱ ۱۳۹۲/۴/۱۵

   با حکم حجت‌اله خطیب مسئولان کمیته داوران فدراسیون کشتی منصوب شدند.


   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، بنا به پیشنهاد اردوان صاحب رئیس کمیته داوران و موافقت سرپرست فدراسیون کشتی، محمد ابراهیم امامی، عزیزاله اطاعتی و جواد کریمی داوران درجه یک بین‌المللی بعنوان نایب رئیس، مسئول آموزش و دبیر کمیته داوران منصوب شدند.

    


اتوماسیون اداری ژوبین