• با موافقت فدراسیون کشتی/

   پزشک و فیزیوتراپ تیم‌های ملی منصوب شدند

   • ۱۱:۲۱ ۱۳۹۲/۲/۱۴

   پزشک و فیزیوتراپ تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان منصوب شدند.


   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، دکتر داود آزادبخت بعنوان پزشک تیم ملی کشتی آزاد و دکتر تورج ملک محمدی بعنوان پزشک تیم ملی کشتی فرنگی  معرفی شدند.


   همچنین مهدی کاظمی گرجی بعنوان فیزیوتراپ تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی و رضا فرجی و مهران علی پور بعنوان پزشکیار تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی جوانان منصوب شدند.


اتوماسیون اداری ژوبین