صفحه نخست | درباره ما | تماس باما                                                           
 سه شنبه 2 خرداد 1396 
Skip Navigation Links

                                                                                                                     

    مدال آوران ايران در مسابقات كشتي آزاد قهرماني آسيا
مدال آوران ايران در مسابقات كشتي آزاد قهرماني آسيا

مدال آوران ايران در مسابقات كشتي آزاد قهرماني آسيا

مشاهير كشتي ايران بازدید:۷۴۵۰۹ ۱۵:۵۵ ۱۳۸۷/۱/۳۱ ادامه

به گزارش روابط عمومي فدراسيون كشتي؛ مدال آوران كشتي آزاد ايران در طول مسابقات قهرماني آسيا از سال 1979 تا 2014 به ترتيب زير هستند: 

اولین دوره: 1979جوتاندارو (هند)
ايران با 4 طلا، 2 نقره و 3 برنز قهرمان شد

48 کیلوگرم: سبحان روحی (برنز)
52 کیلوگرم: محمود اسماعیل پور (پنجم)
57 کیلوگرم: مرحوم سید رسول حسینی (نقره)
62 کیلوگرم: علی عبدلی (نقره)
68 کیلوگرم: جهاندار عبدالباقر (برنز)
74 کیلوگرم: محمد حسین محبی (طلا)
82 کیلوگرم: سید جبار مهدیون (طلا)
90 کیلوگرم: محمد حسن محبی (طلا)
100 کیلوگرم: علیرضا سلیمانی (برنز)
100+ کیلوگرم: رضا سوخته سرایی (طلا)
رده بندی تیمی: 1- ایران 40 امتياز 2- ژاپن 38 امتياز 3- هند 34 امتياز

دومین دوره: 1981 لاهور (پاکستان)
ايران با 8 طلا، یک نقره و یک برنز قهرمان شد


48 کیلوگرم: یعقوب نجفی جویباری (طلا)
52 کیلوگرم: محمد بزم آور (برنز)
57 کیلوگرم: مرحوم سید رسول حسینی (طلا)
62 کیلوگرم: احمد رضایی (طلا)
68 کیلوگرم: حسن حمیدی (طلا)
74 کیلوگرم: محمد حسین محبی (طلا)
82 کیلوگرم: سید جبار مهدیون (نقره)
90 کیلوگرم: محمد حسن محبی (طلا)
100 کیلوگرم: هاشم کلاهی (طلا)
100+ کیلوگرم: علیرضا سلیمانی (طلا)
رده بندی تیمی: 1- ایران 57 امتياز 2- ژاپن 39 امتياز 3- هند 39 امتياز

سومین دوره: 1983 تهران (ایران)
ايران با 8 طلا و 2 نقره قهرمان شد


48 کیلوگرم: مجید ترکان (طلا)
52 کیلوگرم: یعقوب نجفی جویباری (طلا)
57 کیلوگرم: عسکری محمدیان (طلا)
62 کیلوگرم: محسن کاوه (نقره)
68 کیلوگرم: خسرو پیشرو (طلا)
74 کیلوگرم: عزیز واگذاری (طلا)
82 کیلوگرم: محمد حسین محبی (طلا)
90 کیلوگرم: محمد حسن محبی (طلا)
100 کیلوگرم: حسین گلابی (نقره)
100+ کیلوگرم: علیرضا سلیمانی (طلا)
رده بندی تیمی: 1- ایران 58 امتياز 2- هند 40 امتياز 3- ژاپن 39 امتياز

چهارمین دوره: 1987 بمبئی (هند)
ايران با 4 طلا و 4 برنز قهرمان شد

52 کیلوگرم: یعقوب نجفی جویباری (برنز)
57 کیلوگرم: محمد ذوالفقاری (برنز)
62 کیلوگرم: حمید غفوریان (برنز)
68 کیلوگرم: بهروز یاری (چهارم)
74 کیلوگرم: آیت واگذاری (طلا)
82 کیلوگرم: محمد حسین محبی (طلا)
90 کیلوگرم: محمد حسن محبی (طلا)
100 کیلوگرم: مهدی محبی (برنز)
130 کیلوگرم: علیرضا سلیمانی (طلا)
رده بندی تیمی: 1- ایران 43 امتياز 2- ژاپن 38 امتياز 3- هند 36 امتياز

پنجمین دوره: 1988 لاهور (پاکستان)
ايران با 6 طلا، یک نقره و 3 برنز قهرمان شد


48 کیلوگرم: نادر رحمتی (برنز)
52 کیلوگرم: علی اکبر دودانگه (برنز)
57 کیلوگرم: جلیل جهانشاهی (برنز)
62 کیلوگرم: اکبر فلاح (نقره)
68 کیلوگرم: علی اکبرنژاد (طلا)
74 کیلوگرم: بهروز یاری (طلا)
82 کیلوگرم: الله مراد زرینی (طلا)
90 کیلوگرم: محمد رضا توپجی (طلا)
100 کیلوگرم: مهدی محبی (طلا)
130 کیلوگرم: علیرضا لرستاني (طلا)
رده بندی تیمی: 1- ایران 93 امتياز 2- کره شمالی 58 امتياز 3- ژاپن 42 امتياز

ششمین دوره: 1989 توكيو (ژاپن)
ايران با 5 طلا، یک نقره و 2 برنز قهرمان شد

48 کیلوگرم: ناصر زینل نیا (ششم)
52 کیلوگرم: مجید ترکان (طلا)
57 کیلوگرم: عسکری محمدیان (نقره)
62 کیلوگرم: تقی اکبرنژاد  (برنز)
68 کیلوگرم: اکبر فلاح (پنجم)
74 کیلوگرم: بهروز یاری (طلا)
82 کیلوگرم: محمد حسین محبی (برنز)
90 کیلوگرم: محمد حسن محبی (طلا)
100 کیلوگرم: محمد رضا توپچی (طلا)
130 کیلوگرم: علیرضا سلیمانی (طلا)
رده بندی تیمی: 1- ایران 46 امتياز 2- مغولستان 34 امتياز 3- کره جنوبی 34 امتياز

هفتمین دوره: 1991 دهلی نو(هند)
ايران با 7 طلا، یک نقره و یک برنز قهرمان شد


48 کیلوگرم: ناصر زینل نیا (طلا)
52 کیلوگرم: مجید ترکان (طلا)
57 کیلوگرم: سیاوش نوری (هفتم)
62 کیلوگرم: تقی اکبرنژاد  (طلا)
68 کیلوگرم: علی اکبرنژاد (طلا)
74 کیلوگرم: امیررضا خادم (نقره)
82 کیلوگرم: رسول خادم (طلا)
90 کیلوگرم: اردشیر بلند اقبال (برنز)
100 کیلوگرم: محمد رضا توپچی (طلا)
130 کیلوگرم: علیرضا سلیمانی (طلا)
رده بندی تیمی: 1- ایران 91 امتياز 2- مغولستان 75 امتياز 3- هند 63 امتياز

هشتمین دوره: 1992 تهران (ایران)
ايران با 4 طلا و 5 نقره قهرمان شد

48 کیلوگرم: نادر رحمتی (چهارم)
52 کیلوگرم: مجید ترکان (نقره)
57 کیلوگرم: اویس ملاح (نقره)
62 کیلوگرم: محمد ذوالفقاری (نقره)
68 کیلوگرم: اکبر فلاح (نقره)
74 کیلوگرم: امیررضا خادم (طلا)
82 کیلوگرم: رسول خادم (طلا)
90 کیلوگرم: عباس جدیدی (نقره)
100 کیلوگرم: کاظم غلامی (طلا)
130 کیلوگرم: علیرضا لرستانی (طلا)
رده بندی تیمی: 1- ایران 92 امتياز 2- کره جنوبی 72 امتياز 3- ژاپن 68 امتياز

نهمین دوره: 1993 اولان باتور (مغولستان)
ايران با 5 طلا، 2 نقره و 2 برنز قهرمان شد


48 کیلوگرم: رضا لایق (حذف)
52 کیلوگرم: ناصر زینل نیا (برنز)
57 کیلوگرم: اویس ملاح (نقره)
62 کیلوگرم: علیرضا رضایی منش (برنز)
68 کیلوگرم: علی اکبرنژاد (نقره)
74 کیلوگرم: بهروز یاری (طلا)
82 کیلوگرم: امیررضا خادم (طلا)
90 کیلوگرم: رسول خادم (طلا)
100 کیلوگرم: عباس جدیدی (طلا)
130 کیلوگرم: ایوب بنی نصرت (طلا)
رده بندی تیمی: 1- ایران 84 امتياز 2- مغولستان 41 امتياز 3- کره شمالی 31 امتياز

دهمین دوره: 1995 مانیل (فیلیپین)
ايران با 4 طلا، یک نقره و 2 برنز قهرمان شد

48 کیلوگرم: بهرام شربتی (هشتم)
52 کیلوگرم: حسین کريمی (برنز)
57 کیلوگرم: اویس ملاح (نقره)
62 کیلوگرم: علیرضا رضایی منش (چهارم)
68 کیلوگرم: امیر توکلیان (طلا)
74 کیلوگرم: عیسی مومنی (طلا)
82 کیلوگرم: علی محمد مالمیر (چهارم)
90 کیلوگرم: رسول خادم (طلا)
100 کیلوگرم: ایوب بنی نصرت (برنز)
130 کیلوگرم: منصور عابدیان (طلا)
رده بندی تیمی: 1- ایران 92 امتياز 2- كره جنوبي 77 امتياز 3- ژاپن 68 امتياز

یازدهمین دوره: 1996 پكن (چین)
ايران با 3 طلا و 6 برنز قهرمان شد

48 کیلوگرم: نادر رحمتی (سر وزن نرسید)
52 کیلوگرم: بهنام طیبی (برنز)
57 کیلوگرم: محمد طلایی (برنز)
62 کیلوگرم: عباس حاج کناری (برنز)
68 کیلوگرم: امیر توکلیان (برنز)
74 کیلوگرم: عیسی مومنی (برنز)
82 کیلوگرم: علیرضا حیدری (برنز)
90 کیلوگرم: رسول خادم (طلا)
100 کیلوگرم: عباس جدیدی (طلا)
130 کیلوگرم: ابراهیم مهربان (طلا)
 رده بندی تیمی: 1- ایران 72 امتياز 2- کره جنوبی 69 امتياز 3- ازبكستان 59 امتياز

دوازدهمین دوره: 1997 تهران (ایران)
ايران با 5 طلا و 2 برنز قهرمان شد

54 کیلوگرم: غلامرضا محمدی (برنز)
58 کیلوگرم: محمد طلایی (برنز)
63 کیلوگرم: عباس حاج کناری (طلا)
69 کیلوگرم: داوود قنبری (طلا)
76 کیلوگرم: آیت واگذاری (حذف)
85 کیلوگرم: علیرضا حیدری (طلا)
97 کیلوگرم: عبدالرضا کارگر (طلا)
130 کیلوگرم: ابراهیم مهربان (طلا)

رده بندی تیمی: 1- ایران 70 امتياز 2- کره جنوبی 65 امتياز 3- ژاپن 40 امتياز

سیزدهمین دوره: 1999 تاشکند (ازبکستان)
ايران با 3 طلا سوم شد

54 کیلوگرم: محمد جواد صفایی (هفتم)
58 کیلوگرم: محمد طلایی (ششم)
63 کیلوگرم: علی اکبر دودانگه (طلا)
69 کیلوگرم: جلال لطیفی (پنجم)
76 کیلوگرم: مسعود جمشیدی (چهارم)
85 کیلوگرم: فریدون قنبری (ششم)
97 کیلوگرم: علیرضا حیدری (طلا)
130 کیلوگرم: علیرضا رضایی (طلا)
رده بندی تیمی: 1- ازبکستان 2- قزاقستان 3- ایران

چهاردهمین دوره: 2000 گویلین (چین)
ايران با 2 نقره و 3 برنز دوم شد

54 کیلوگرم: محمد اصلانی (نقره)
58 کیلوگرم: مسعود مصطفی جوکار (هشتم)
63 کیلوگرم: اکبر بهتری (ششم)
69 کیلوگرم: مهدی برائتی (نقره)
76 کیلوگرم: مسعود جمشیدی (برنز)
85 کیلوگرم: امیررضا خادم (چهارم)
97 کیلوگرم: محمد جواد راسخی (برنز)
130 کیلوگرم: علیرضا رضایی (برنز)
رده‌بندي تيمي: 1- ازبكستان 72 امتياز 2- ايران 57 امتياز 3- چين 42 امتياز

پانزدهمین دوره:  2001 اولان باتور(مغولستان)
ايران با 5 طلا، یک نقره و 2 برنز قهرمان شد

54 کیلوگرم: محمد اصلانی (برنز)
58 کیلوگرم: بهنام طیبی (طلا)
63 کیلوگرم: علی بابايي جعفری (برنز)
69 کیلوگرم: امیر توکلیان (طلا)
76 کیلوگرم: مهدی حاجی زاده (طلا)
85 کیلوگرم: پژمان درستکار (طلا)
97 کیلوگرم: علیرضا حیدری (طلا)
130 کیلوگرم: علیرضا رضایی (نقره)
رده‌بندي تيمي: 1- ايران 75 امتياز 2- مغولستان 72 امتياز 3- هند 43 امتياز

شانزدهمین دوره: 2003 دهلی نو(هند)
ايران با 6 طلا و یک نقره قهرمان شد


55 کیلوگرم: محمد اصلانی (طلا)
60 کیلوگرم: مراد محمدی (طلا)
66 کیلوگرم: حسن طهماسبی (طلا)
74 کیلوگرم: رضا رمضان زاده (نقره)
84 کیلوگرم: پژمان درستکار (طلا)
96 کیلوگرم: علیرضا حیدری (طلا)
120 کیلوگرم: علیرضا رضایی (طلا)
رده بندی تیمی: 1- ایران 69 امتياز 2- هند 47 امتياز 3- قزاقستان 43 امتياز

هفدهمین دوره: 2004 تهران (ایران)
ايران با 3 طلا، 2 نقره و یک برنز قهرمان شد


 55کیلوگرم: محمد رضایی(چهارم)
60 کیلوگرم: مراد محمدی (نقره)
66 کیلوگرم: حسن طهماسبی (نقره)
74 کیلوگرم: مهدي صادق نژاد (طلا)
84 کیلوگرم: فریدون قنبری (طلا)
96 کیلوگرم: محمدحسين خالقی فر(نقره) به علت دوپينگ كشتي‌گير قرقيزي برنز وي نقره شد
120 کیلوگرم: فردین معصومی (طلا)
رده‌بندي تيمي: 1- ايران 64 امتياز 2- كره جنوبي 48 امتياز 3- مغولستان 46 امتياز

هجدهمین دوره: 2005 ووهان (چین)
ايران با 3 طلا، 2 نقره و 2 برنز قهرمان شد

55 کیلوگرم: تقی داداشی (برنز)
60 کیلوگرم: مراد محمدی (طلا)
66 کیلوگرم: حمید محمد نژاد (نقره)
74 کیلوگرم: هادی حبیبی (برنز)
84 کیلوگرم: سعید ابراهیمی (طلا)
96 کیلوگرم: حمید سیفی (طلا)
120 کیلوگرم: علیرضا رضایی (نقره)
رده‌بندي تيمي: 1- ايران 64 امتياز 2- ژاپن 49 امتياز 3- كره جنوبي 41 امتياز

نوزدهمین دوره: 2006 آلماتی (قزاقستان)
ايران با 2 طلا، یک نقره و 3 برنز قهرمان شد

55 کیلوگرم: محمد رضایی (طلا)
60 کیلوگرم: مراد محمدی (نقره)
74 کیلوگرم: هادی حبیبی (طلا)
84 کیلوگرم: مجید خدایی (برنز)
96 کیلوگرم: حمید سیفی (برنز)
120 کیلوگرم: هادی پورعلیجان (برنز)
رده‌بندي تيمي: 1- ايران 55 امتياز 2- قزاقستان 54 امتياز 3- ژاپن 38 امتياز

بیستمین دوره: 2007 بیشکک (قرقیزستان)
ايران با 3 طلا، 2 نقره و 2 برنز قهرمان شد


 55کیلوگرم: عباس دباغی(برنز)
60 کیلوگرم: مهدی تقوی(برنز)
66 کیلوگرم: حسن طهماسبی (طلا)
74  کیلوگرم: میثم مصطفی جوکار (نقره)
84 کیلوگرم: مهدی منصوری (طلا)
96 کیلوگرم: امیر عباس مرادی (نقره)
120 کیلوگرم: فردین معصومی (طلا)
رده‌بندي: 1- ايران 64 امتياز 2- قزاقستان 45 امتياز 3- مغولستان 40 امتياز

بيست‌ويكمين دوره: 2008 جي جو (كره جنوبي)

ايران با يك طلا، 2 نقره و يك برنز به مقام دوم دست يافت. 

55 كيلوگرم: تقي داداشي(پنجم)
60 كيلوگرم: مراد محمدي (برنز)
66 كيلوگرم: حميد محمدنژاد(حذف)
74 كيلوگرم: ميثم مصطفي جوكار(نقره)
84 كيلوگرم: حامد تاتاري(پنجم)
96 كيلوگرم: امير عباس مرادي(نقره)
120 كيلوگرم: فردين معصومي(طلا)
رده‌بندي تيمي: 1- ژاپن 49 امتياز 2- ايران 48 امتياز 3- مغولستان 47 امتياز

 

بيست و دومين دوره: 2009 پاتايا (تايلند)

ايران با كسب 5 مدال طلا و 2 برنز به مقام قهرماني رسيد.

55 كيلوگرم: حسن رحيمي (برنز)

60 كيلوگرم: مسعود اسماعيل‌پور (برنز)

66 كيلوگرم: مهدي تقوي (طلا)

74 كيلوگرم: صادق گودرزي (طلا)

84 كيلوگرم: احسان لشگري (طلا)

96 كيلوگرم: سعيد ابراهيمي (طلا)

120 كيلوگرم: فردين معصومي (طلا)

رده‌بندي تيمي: 1- ايران 66 امتياز 2- كره جنوبي 51 امتياز 3- قزاقستان 41 امتياز

 

بيست و سومين دوره: 2010 دهلي نو (هند)

ايران با كسب 3 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز به مقام قهرماني رسيد.

50 كيلوگرم: حسن رحيمي (هفتم)

60 كيلوگرم: مسعود اسماعيل‌پور (طلا)

66 كيلوگرم: مصطفي حسين خاني (نهم)

74 كيلوگرم: سعيد رياحي (نقره)

84 كيلوگرم: احسان لشكري (طلا)

96 كيلوگرم: رضا يزداني (طلا)

120 كيلوگرم: محمدرضا آذرشكيب (برنز)

رده‌بندي تيمي: 1- ايران 53 امتياز 2- قزاقستان 48 امتياز 3- كره جنوبي 46 امتياز 4- ژاپن 41 امتياز 5- هند 37 امتياز

 

 

بیست و چهارمین دوره: 2011 تاشکند (ازبکستان)

ایران با کسب یک مدال طلا و سه نقره به مقام نایب قهرمانی دست یافت.

55 كيلوگرم: ياسر حيدر قلي نژاد (هفتم)

60 کیلوگرم: مصطفی آقاجانی (نقره)

66 كيلوگرم: مصطفي حسين خاني (نهم)

74 كيلوگرم: مرتضي رضايي (پنجم)

84 کیلوگرم: احسان امینی (طلا)

96 کیلوگرم: عرفان امیری (نقره)

120 کیلوگرم: کمیل قاسمی (نقره)

رده بندی تیمی: 1- ازبکستان 51 امتیاز 2- ایران 49 امتیاز 3- مغولستان 48 امتیاز 4- قزاقستان 43 امتیاز 5- کره شمالی و چین 35 امتیاز

 

بیست و پنجمين دوره: 2012 گومي (كره جنوبي)

ایران با کسب 5 مدال طلا، يك نقره و يك برنز به مقام قهرماني دست يافت.

55 كيلوگرم: حسن رحيمي (طلا)

60 كيلوگرم: مسعود اسماعيل‌پور (نقره)

66 كيلوگرم: مهدي تقوي (طلا)

74 كيلوگرم: صادق گودرزي (طلا)

84 كيلوگرم: احسان لشگري (طلا)

96 كيلوگرم: عرفان اميري (برنز)

120 كيلوگرم: پرويز هادي (طلا)

رده‌بندي تيمي: 1- ايران 67 امتياز 2- ژاپن 49 امتياز 3- چين 46 امتياز 4- مغولستان 44 امتياز 5- هند 38 امتياز

 

بیست و ششمين دوره: 2013 دهلي نو (هند)

ایران با کسب يك مدال طلا و سه مدال برنز به مقام نايب قهرماني دست يافت.

55 كيلوگرم: محمد طهماسبي زاده(هفتم)

60 كيلوگرم: حسن مرادقلي (هفتم)

66 كيلوگرم: محمد يوسفي (هشتم)

74 كيلوگرم: عزت اله اكبري (برنز)

84 كيلوگرم: احسان اميني (برنز)

96 كيلوگرم: حامد تاتاري (برنز)

120 كيلوگرم: پرويز هادي (طلا)

رده‌بندي تيمي: 1- هند 48 امتياز 2- ايران 45 امتياز 3- مغولستان 40 امتياز 4- كره جنوبي 38 امتياز 5- قرقيزستان 38 امتياز 6- ازبكستان 36 امتياز

 

بیست و هفتمین دوره: 2014 آستانه (قزاقستان)

ایران با کسب 6 مدال طلا و 70 امتیاز قهرمان شد

61 کیلوگرم: مسعود اسماعیل پور (طلا)

65 کیلوگرم: سید احمد محمدی (طلا)

70 کیلوگرم: مصطفی حسین خانی (طلا)

74 کیلوگرم: رضا افضلی (طلا)

86 کیلوگرم: میثم مصطفی جوکار (طلا)

120 کیلوگرم: کمیل قاسمی (طلا)

 

رده بندی تیمی: 1- ایران 70 امتیاز  2- مغولستان 63 امتیاز 3- قزاقستان 51 امتیاز 4- ازبکستان 41 امتیاز 5- ژاپن 40 امتیازبیست و هشتمین دوره : 2015 دوحه - قطر

ایران با کسب 4 مدال طلا دو نقره و یک برنز و 68 امتیاز قهرمان شد

57 کیلوگرم: یونس سرمستی (برنز)
61 کیلوگرم: بهنام احسان پور (نقره)
65 کیلوگرم: مسعود اسماعیل پور (طلا)
70 کیلوگرم: سعید داداش پور (نهم – مصدومیت)
74 کیلوگرم: پیمان یاراحمدی (طلا)
86کیلوگرم: علیرضا کریمی (طلا)
97 کیلوگرم: محمدحسین محمدیان (طلا)
125 کیلوگرم: کمیل قاسمی (نقره)

رده بندی تیمی: 1- ایران (68 امتیاز) 2- ژاپن(60 امتیاز) 3- قرقیزستان(54 امتیاز) 4- مغولستان(45 امتیاز) 5- ازبکستان(41 امتیاز) 6- قزاقستان(34 امتیاز) 7- هند(32 امتیاز) 8- تاجیکستان(24 امتیاز) 9- چین(24 امتیاز) 10 – کره جنوبی(20 امتیاز)


بیست و نهمین دوره: 2016 – بانکوک تایلند

تیم ایران با کسب 5 مدال طلا، یک نقره و یک برنز و 73 امتیاز قهرمان شد


57 کیلوگرم: یونس سرمستی (پنجم)
61 کیلوگرم: بهنام احسان پور (نقره)
65 کیلوگرم: میثم نصیری (طلا)
70 کیلوگرم: محمد نادری (برنز)
74 کیلوگرم: مصطفی حسین خانی (طلا)
86 کیلوگرم: احسان لشگری (طلا)
97 کیلوگرم: رضایزدانی (طلا)
125 کیلوگرم: پرویز هادی (طلا)


رده بندی تیمی: 1- ایران 73 امتیاز 2- مغولستان 63 امتیاز 3- قزاقستان 56 امتیاز 4- هند 41 امتیاز 5- قرقیزستان 40 امتیاز 6- ژاپن 35 امتیاز 7- چین 31 امتیاز


سي اُمين دوره: 2017 – دهلي نو هند

تیم ایران با کسب 3 مدال طلا، يك نقره، 4 برنز و 71 امتیاز قهرمان شد


57 كيلوگرم: رضا اطري (برنز)
61 كيلوگرم: بهنام احسان پور (طلا)
65 كيلوگرم: ميثم نصيري (برنز)
70 كيلوگرم: حامد رشيدي (برنز)
74 كيلوگرم: بهمن تيموري (برنز)
86 كيلوگرم: عليرضا كريمي (طلا)
97 كيلوگرم: حسين شهبازي (نقره)
125 كيلوگرم: يداله محبي (طلا)

رده بندي تيمي: 1- ايران 71 امتياز 2- ژاپن 55 امتياز 3- ازبكستان 49 امتياز 4- قزاقستان 47 امتياز 5- كره جنوبي 46 امتياز 6- مغولستان 40 امتياز 7- قرقيزستان 34 امتياز 8- هند 33 امتياز


 
طراحی وب سایت های حرفه ایی - شركت پشتيبانكار