نسخه چاپی

رقابتهای المپیک 2012 لندن/ برنامه مسابقات کشتی آزاد و فرنگی

آغاز رقابتها با مبارزات حمید سوریان
تقوی و یزدانی صبح روز پایانی مسابقه می دهند

 • ۱۰:۲۲ ۱۳۹۱/۴/۲۱
 • رقابتهای کشتی المپیک 2012 لندن از روز شنبه 14 مردادماه با وزن کشی رقابتهای اوزان 55 و 74 کیلوگرم کشتی فرنگی آغاز می شود.

  به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، حمید سوریان در روز یکشنبه 15 مردادماه و از ساعت 13 به وقت محلی به مصاف رقبای خود می رود.درروز دوشنبه  16 مردادماه امید نوروزی، حبیب اخلاقی و بشیرباباجان زاده فرنگی کاران وزنهای 60، 84 و 120 کیلوگرم به روی تشک می روند و روز سه شنبه 17 مرداد ماه سعید عبدولی و قاسم رضایی فرنگی کاران اوزان 66 و 96 کیلوگرم به مصاف رقبای خود می روند.

  مسابقات کشتی آزاد از روز پنجشنبه 19 مرداد ماه با وزن کشی اوزان 55 و 74 کیلوگرم آغاز می شود و حسن رحیمی و صادق گودرزی روز جمعه 20 مرداد ماه به روی تشک می روند.

  مسعود اسماعیل پور، احسان لشکری و کمیل قاسمی آزادکاران اوزان 60، 84 و 120 کیلوگرم روز شنبه 21 مرداد ماه به مصاف رقبای خود می روند. تمام این رقابتها از ساعت 13 آغاز می شود.

  مهدی تقوی و رضا یزدانی آزادکاران اوزان 66 و 96 کیلوگرم کشورمان در روز پایانی این رقابتها از ساعت 8:30 دقیقه صبح به مصاف رقبای خود می روند.

  http://iawf.ir/lnks/30335/-.aspx