نسخه چاپی

نخستین شماره نشریه بین المللی علم کشتی در سال 2012 منتشر شد/

چاپ مقالات محققان کشتی ایران

 • ۱۰:۴۵ ۱۳۹۱/۱/۲۹
 • نخستین شماره نشریه بین المللی علم کشتی در سال 2012 با 13 مقاله علمی از محققان کشورهای مختلف از جمله 3 ایرانی منتشر شد.

  به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، در این شماره مطالبی از دکتر بهمن میرزایی ،‌عزیزاله اطاعتی و امیرلطافت کار به چاپ رسیده است.اثر ٢ الگوی باردهی تمرین با وزنه در قدرت، توان بی هوازی و استقامت کشتی گیران جوان عنوان مطلب دکتر میرزایی است .

  عنوان مطلب اطاعتی اختصاص به نگاهی تازه به آنالیز و اهمت آن در کشتی روز جهان دارد و موضوع مطلب لطافت کار هم مربوط به تعادل و خستگی در کشتی گیران دارد.

  جالب است به این نکته توجه شود، در چند شماره اخیر این نشریه، بیشترین تعداد از مقالات اختصاص به محققان ایرانی داشته است که این امر نشانگر نقش فعال و چشم گیر قشر تحصیل کرده جامعه کشتی ایران علمی کردن این رشته در داخل کشور است.

  دکتر بهمن میرزایی عضو ایرانی کمیته مربیان فیلا،‌ یکی از بنیانگزاران این نشریه است که این روزها در بین اهالی فن در سراسر جهان از اهمیت و اعتبار بالایی برخوردار شده است.

  http://iawf.ir/lnks/29377/-.aspx