• برترین‌های کشتی آزاد در قرن بیستم

   نام «موحد» ، مرحوم «تختی» و «رسول خادم» در لیست بهترین‌های قرن

   • ۱۵:۶ ۱۳۸۶/۱۲/۱۱

   در سال 2000، فدراسیون جهانی کشتی برترین های کشتی آزاد قرن را معرفی کرد که در این بین عبدالله موحد، غلامرضا تختی و رسول خادم جزو 20 نفر برتر قرن قرار گرفتند.

   برترین های کشتی آزاد در قرن بیستم و عناوین آنها به ترتیب زیر هستند:

   1-     الکساندر مدوید(شوروی سابق) متولد 1937 مینسک. عناوین: 3 طلای المپیک، 7 طلای جهان، یک نقره و برنز جهان

   2-     آرسن فادزایف(شوروی سابق)متولد 1962 مسکو. عناوین: 2 طلای المپیک، 6 طلا و یک نقره جهان

   3-     ماخاربک خادراتسف(شوروی سابق)متولد 1964 اوستیای شمالی. عناوین: 2 طلای المپیک، یک نقره المپیک، 5 طلا، 2 نقره و یک برنز جهان

   4-     سرگئی بلوگلازوف(شوروی سابق) متولد 1956 کالینینگراد. عناوین: 2 طلای المپیک، 6 طلا و یک نقره جهان

   5-     والنتین یوردانف(بلغارستان) متولد 1960. عناوین: یک طلا و یک برنز المپیک، 7طلا، 2 نقره و یک برنز جهان

   6-     بروس بومگارتنر(آمریکا) متولد 1960. عناوین: 2 طلا، یک نقره، یک برنز المپیک، سه طلا، سه نقره و سه برنز جهان

   7-     سوسلان آندیف(شوروی سابق)متولد 1952 اوستیای شمالی. عناوین: 2 طلای المپیک، 4 طلا، یک نقره جهان

   8-     لوان تدیاشویلی(شوروی سابق) متولد 1948 گگموبانی(در گرجستان). عناوین: 2 طلای المپیک، 4 طلا و یک نقره جهان

   9-     جان اسمیت(آمریکا) متولد 1966. عناوین: 2 طلای المپیک، 4 طلای جهان

   10-    مصطفی داغستانلی(ترکیه) متولد 1932. عناوین: 2 طلای المپیک، 3 طلای جهان

   11- عبدالله موحد(ایران)متولد 1940 بابلسر: یک طلای المپیک، 5 طلای جهان

   11-    یوجی تاکادا(ژاپن)متولد 1954. عناوین: یک طلا و یک برنز المپیک، 4 طلا و یک برنز جهان

   12-    غلامرضا تختی(ایران) متولد 1930 تهران: یک طلای المپیک و 2 نقره المپیک، 2 طلا و 2 نقره جهان

   13-    الکساندر ایوانیسکی(شوروی سابق) متولد 1937 کراسنولیمانسکیو. عناوین: یک طلای المپیک، 4 طلای جهان

   14- بوایسار سایتی‌اف(روسیه) متولد 1975 خاساویورت. عناوین: یک طلای المپیک، 3 طلای جهان(تا سال 2000)

   14- ولادیمیر یومین(شوروی سابق) متولد 1952 اومسک. عناوین: یک طلای المپیک، 4 طلا، یک نقره و یک برنز جهان

   17- رسول خادم(ایران) متولد 1972 مشهد: یک طلا و یک برنز المپیک، 2 طلا و یک نقره جهان


   18- احمد آئیک(ترکیه) متولد 1938. عناوین: یک طلا و یک نقره المپیک، 2 طلا و یک نقره جهان

   19- ایوان یاریگین(شوروی سابق) متولد 1948 کمروسکایا. عناوین: 2 طلای المپیک، یک طلای جهان

   20- آناتولی بلوگلازوف(شوروی سابق) متولد 1956 کالینینگراد. عناوین: یک طلای المپیک، 3 طلا و یک برنز جهان

    


اتوماسیون اداری ژوبین