• کمیته مربیان

   معرفی مسئول کمیته

   • ۱۵:۲۷ ۱۳۸۹/۱۰/۲۹

   رئیس کمیته مربیان: احد پازاج

    

   نشانی: تهران، ضلع غربی استادیوم آزادی تهران خانه کشتی شماره 2 فدراسیون کشتی

   تلفن: 02144713920

   نمابر: 02144714489


    


اتوماسیون اداری ژوبین