نسخه چاپی

از سوی فدراسیون کشتی

اعضای کمیته انضباطی منصوب شدند
  • ۱۵:۲۵ ۱۳۹۸/۸/۲۵
  • علیرضا دبیر رئیس فدارسیون کشتی در احکامی، اعضای کمیته انضباطی فدراسیون کشتی را منصوب کرد.

    به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، با پیشنهاد دکتر جواد اله قدمی مشاور حقوقی و رئیس کمیته انضباطی فدراسیون کشتی، آقایان حمیدرضا اورسجی، سید امیرحسین موسوی و علی اصغر مدانلوی جویباری بعنوان اعضای کمیته انضباطی فدراسیون کشتی منصوب شدند.

    http://iawf.ir/lnks/57567/-.aspx