• روزهای 28 تا 30 بهمن ماه و در خانه کشتی محمد بنا

   کارگاه دانش افزایی مربیان ممتاز ملی برگزار می شود
   اسامی مربیان واجد شرایط

   • ۶:۳۵ ۱۳۹۶/۱۱/۴

   کارگاه دانش افزایی مربیان ممتاز ملی روزهای 28 تا 30 بهمن ماه در خانه کشتی محمد بنا تهران، به صورت متمرکز برگزار می شود.

   به گزارش روابط عمومی فدارسیون کشتی، برنامه این کارگاه که شرط حضور در کنترل مربیان سال 1398 است و اسامی نفرات واجد شرایط به شرح زیر است:


   ساعت

   روز

   9-10:30

   10:45-12:15

   ناهار

   14:30-16

   16:15-18

   روز اول

   28/11/1396

   تئوری

   تئوری

   تئوری

   تئوری

   روز دوم

   29/11/1396

   تئوری

   تئوری

   فنی

   فنی

   روز سوم

   30/11/1396

   فنی

   فنی

   فنی

   فنی

   اسامی مربیان ممتاز ملی کشتی فرنگی و آزاد کشور واجد شرایط کارگاه دانش ­افزایی ممتاز ملی

   ردیف

   نام و نام خانوادگی

   استان

   تاریخ تولد

   شماره دفترچه

   رشته

   1

   سعید اکرم خانی

   اصفهان

   11/6/1354

   0835

   آزاد

   2

   مصطفی میرزایی

   اصفهان

   16/2/1359

   1921

   آزاد

   3

   مصطفی ترکی

   اصفهان

   31/6/1358

   1913

   آزاد

   4

   امیر ریحانیان

   اصفهان

   31/5/1355

   1908

   آزاد

   6

   مهدی رییسی وانانی

   اصفهان

   20/2/1341

   2206

   آزاد

   7

   ابراهیم یزدان پناه

   آ.غربی

   24/12/1356

   5655

   آزاد

   8

   فرخ کیا

   البرز

   1/11/1362

   0592

   آزاد

   9

   صابر نیک فلاح

   البرز

   30/6/1356

   5798

   آزاد

   10

   داود جعفری

   البرز

   29/6/1364

   0553

   آزاد

   11

   حمیدرضا جمشیدی افضل

   البرز

   5/6/1352

   0104

   آزاد

   12

   علی رضا رحمتی تبریزی

   البرز

   22/7/1349

   5625

   آزاد

   13

   مهدی بابایی جعفری

   البرز

   2/3/1357

   4162

   آزاد

   14

   نادر میرزایی

   البرز

   20/1/1347

   1054

   آزاد

   15

   محمدعلی کمالی روستا

   البرز

   1352

   4246

   آزاد

   16

   محمود اخلافی

   البرز

   30/6/1355

   2577

   آزاد

   17

   علی بابایی جعفری

   البرز

   1350

   1911

   آزاد

   18

   اسماعیل غلامرضایی

   تهران

   7/4/1349

   5646

   آزاد

   19

   سیدامیر جلالی

   تهران

   8/9/1349

   5477

   آزاد

   20

   جواد لشنی

   تهران

   1/7/1344

   4164

   آزاد

   21

   سیدمحمد موسوی جن قشلاقی

   تهران

   30/7/1353

   3940

   آزاد

   22

   مجید ابراهیم نیا

   تهران

   6/1/1348

   5465

   آزاد

   23

   حسین نژاد مقدم

   تهران

   16/2/1345

   0869

   آزاد

   24

   حمیدرضا سیری

   تهران

   11/4/1352

   0947

   آزاد

   25

   سید رحمان اشرف نیا

   تهران

   1/7/1344

   0140

   آزاد

   26

   علیرضا مرادبیگی

   تهران

   15/6/1354

   4132

   آزاد

   27

   علی سوری زاده

   تهران

   4/1/1347

   1223

   آزاد

   28

   علی محمدی منش

   تهران

   7/12/1344

   5484

   آزاد

   29

   سیدمحمدعلی ساویز

   تهران

   7/8/1356

   4197

   آزاد

   30

   ناصر افراشته

   تهران

   12/6/1344

   1411

   آزاد

   31

   سردار مولوی

   تهران

   1/3/1357

   4060

   آزاد

   32

   خالق پورمحمدی سریوی

   تهران

   2/1/1344

   0142

   آزاد

   33

   اصغر زارعی

   تهران

   7/2/1345

   0357

   آزاد

   34

   وحید مولایی

   تهران

   20/5/1351

   1086

   آزاد

   35

   ابوالقاسم سلمانی

   تهران

   30/6/1350

   5538

   آزاد

   36

   محمدرضا زند مقدم

   تهران

   1/4/1351

   5607

   آزاد

   37

   داود رخش خورشید

   تهران

   1352

   3691

   آزاد

   38

   مرتضی عسگرزاده

   تهران

   1347

   4198

   آزاد

   39

   علی بازیار

   تهران

   27/1/1349

   4371

   آزاد

   40

   مرتضی نادری خادم

   خ.رضوی

   1/8/1347

   3345

   آزاد

   41

   جواد اسماعیل پور

   خ.رضوی

   1/1/1351

   0760

   آزاد

   42

   رسول نوروزی

   زنجان

   1353

   5449

   آزاد

   43

   شهاب نادری فارسانی

   ک.ب

   1/3/1356

   5135

   آزاد

   44

   حسن لشکری

   کرمان

   1/1/1351

   1919

   آزاد

   45

   رضا مودبی

   گیلان

   28/9/1353

   4266

   آزاد

   46

   احمدرضا آشناگر

   لرستان

   1/11/1350

   5624

   آزاد

   47

   حسین مناجاتی

   مازندران

   10/1/1349

   5652

   آزاد

   48

   علی اصغر منوچهری

   مازندران

   15/5/1339

   0938

   آزاد

   49

   علی شکری پور

   مازندران

   15/12/1348

   1897

   آزاد

   50

   نادر ناظری

   مازندران

   2/5/1340

   0921

   آزاد

   51

   داود شاداله

   مرکزی

   30/2/1352

   0830

   آزاد

   52

   مصطفی بابایی

   مرکزی

   25/5/1353

   4610

   آزاد

   53

   علیرضا مخزنی

   همدان

   18/7/1338

   6568

   آزاد

   54

   غلامرضا موذن

   همدان

   15/12/1340

   0195

   آزاد

   55

   حسین نظری

   البرز

   1/6/1357

   0544

   آزاد

   مربیان ممتاز ملی فرنگی واجد شرایط کارگاه دانش­ افزایی ممتاز ملی

   1

   فرشاد جوادی

   البرز

   2/1/1357

   6357

   فرنگی

   2

   علی رضا لرستانی

   تهران

   15/11/1342

   3649

   فرنگی

   3

   لقمان رضایی

   خوزستان

   1352

   5880

   فرنگی

   4

   سیدحسین مرعشیان

   خوزستان

   26/4/1356

   1864

   فرنگی

   5

   علی مهری

   زنجان

   8/8/1358

   1920

   فرنگی

   6

   کاظم ناصر

   فارس

   7/1/1347

   4447

   فرنگی

   7

   سیدسیروس حیدری

   فارس

   2/1/1351

   1309

   فرنگی

   8

   علی دخیلی

   قم

   30/3/1348

   4477

   فرنگی

   9

   فریبرز غیبی

   کرمانشاه

   19/7/1336

   5122

   فرنگی

   10

   حسین اسمعیل پور گیلده

   گیلان

   1/7/1346

   6216

   فرنگی

   11

   بهرام حسین­زاده

   تهران

   4/2/1349

   2064

   فرنگی

   12

   قاسم رضایی

   مازندران

   27/5/1364

   2135

   فرنگی

   13

   افشین بیابانگرد

   اردبیل

   1365

   فرنگیاتوماسیون اداری ژوبین