صفحه نخست | درباره ما | تماس باما                                                           
 دوشنبه 2 اسفند 1395 
Skip Navigation Links

رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی سال ۱۳۹۵:

سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» با اقتصاد مقاومتی می‌توان به جنگ بیکاری و رکود رفت

                                                                                                                     

    حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختي (گزارش تصويري)
حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختي (گزارش تصويري)
جمعه 17 دي ماه - ابن بابويه شهر ري
گزارش تصويري بازدید:۱۱۱۳ ۱۲:۱۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ ادامه
-


سرویس عکس:


حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختي گزارش تصويري1


حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختي گزارش تصويري2


حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختي گزارش تصويري3


حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختي گزارش تصويري4


حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختي گزارش تصويري5


حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختي گزارش تصويري6


حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختي گزارش تصويري7


حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختي گزارش تصويري8


حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختي گزارش تصويري9


حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختي گزارش تصويري10


حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختي گزارش تصويري11


حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختي گزارش تصويري12


حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختي گزارش تصويري13


حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختي گزارش تصويري14


حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختي گزارش تصويري15


حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختي گزارش تصويري16


حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختي گزارش تصويري17


حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختي گزارش تصويري18


حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختي گزارش تصويري19


حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختي گزارش تصويري20


حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختي گزارش تصويري21
 
طراحی وب سایت های حرفه ایی - شركت پشتيبانكار