یک کتاب دیگر در زمینه کشتی/

    متدلوژی تمرینات کشتی انتشار یافت

    آموزش بازدید:۷۵۷۲ ۱۲:۵۶ ۱۳۹۴/۲/۲ ادامه

    کتاب متدلوژی تمرینات کشتی انتشار یافت.

    به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، این کتاب به قلم ناصر نوربخش مربی تیم ملی کشتی فرنگی، به بررسی مبانی روش شناسی طراحی تمرینات کشتی اختصاص دارد.