رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی آسیا – بحرین

چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ 20:39
ملی پوشان ایران مقتدرانه بعنوان قهرمانی دست یافتند
کسب 7 مدال طلا، 1 نقره و 2 برنز توسط جوانان کشورمان
رده بندی انفرادی و تیمی مسابقات
تیم ملی کشتی فرنگی جوانان در رقابت های کشتی جوانان قهرمانی آسیا با کسب 7 مدال طلا، 1 مدال نقره و 2 مدال برنز مقتدرانه بعنوان قهرمانی دست یافت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی آسیا روزهای 14 و 15 تیرماه در شهر منامه بحرین برگزار شد و در پایان تیم ایران توسط سید آرش نگهداری در وزن 55 کیلوگرم، احمدرضا محسن نژاد در وزن 60 کیلوگرم، ایمان محمدی در وزن 63 کیلوگرم، سید دانیال سهرابی در وزن 67 کیلوگرم، امیر عبدی در وزن 72 کیلوگرم، علیرضا مُهمدی در وزن 82 کیلوگرم، فردین هدایتی در وزن 130 کیلوگرم به مدال طلا، مسعود کاووسی در وزن 77 کیلوگرم به مدال نقره، علی عابدی درزی در وزن 87 کیلوگرم و امیررضا اکبری در وزن 97 کیلوگرم به مدال برنز دست یافت.

در رده بندی تیمی این مسابقات ایران با 225 امتیاز بعنوان قهرمانی دست یافت و تیم های قزاقستان با 175 امتیاز و قرقیزستان با 155 امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن 55 کیلوگرم سید آرش نگهداری در دور اول با نتیجه 9 بر صفر پورین از هند را مغلوب کرد. وی در دور دوم با نتیجه 8 بر صفر مهند حسن از عراق را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. نگهداری در این مرحله با نتیجه 9 بر صفر مقابل یربول کمالیف از قزاقستان به برتری دست یافت و راهی دیدار فینال شد. وی در این دیدار مقابل کورمانبک ژاپاروف از قرقیزستان با نتیجه 9 بر 1 پیروز شد و به مدال طلا دست یافت.

در وزن 60 کیلوگرم احمدرضا محسن نژاد پس از استراحت در دور نخست در دور با نتیجه 10 بر صفر یاسوهیتو موری از ژاپن را مغلوب کرد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه 10 بر 7 از سد دوژان اوتیپکالیف از قزاقستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت. محسن نژاد در این دیدار با نتیجه 8 بر صفر   آکیل سلیمان اف از قرقیزستان را مغلوب کرد و به مدال طلا دست یافت.

در وزن 63 کیلوگرم ایمان محمدی در دور نخست با نتیجه 8 بر صفر ساباز از قزاقستان را شکست داد. وی در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی با نتیجه 6 بر 2 از سد حسین الدین اولیمبایف از ازبکستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت. محمدی در این دیدار با نتیج 12 بر 4 رازاک بیشیکیف از قرقیزستان از از پیش رو برداشت و صاحب مدال طلا شد.

در وزن 67کیلوگرم دانیال سهرابی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه 10 بر 2 مقابل ایمور تمیربکوف از قرقیزستان به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه 4 بر صفر و ضربه فنی الیاسجان عبدی نظراف از ازبکستان را مغلوب کرد و راهی دیدار فینال شد. سهرابی در دیدار پایانی با نتیجه 12 بر 1 عزیز گاسیموف از قزاقستان را شکست داد و صاحب مدال طلا شد.

در وزن 72کیلوگرم امیرعبدی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه 8 بر صفر هسی تونگ از چین تایپه را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه 9 بر صفر تمیرلان کاراتای از قزاقستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. عبدی در این دیدار با نتیجه 5 بر صفر از سد ارلان مارس اولو از قرقیزستان گذشت و به مدال طلا دست یافت.

در وزن 77 کیلوگرم که با حضور 7 کشتی گیر، در دو گروه 4 و 3 نفره و به صورت دوره ای برگزار می شود، مسعود کاووسی در دور نخست با نتیجه 5 بر صفر ساچین از هند را مغلوب کرد، در دوم دوم بعد با نتیجه 8 بر 1 عبدی باکیر مولدوگاریف از قرقیزستان را از پیش رو برداشت و در دور سوم با نتیجه 9 بر صفر مقابل  ریکو شیگنو از ژاپن به برتری رسید. کاووسی در مرحله نیمه نهایی با نتیجه 2 بر 1 از سد عمر ساتیف از قزاقستان گذشت و راهی دیدار فینال شد. وی در این دیدار مقابل سمندر بابانظراف از ازبکستان با نتیجه 4 بر صفر و ضربه فنی مغلوب شد و به مدال نقره رسید.

در وزن 82کیلوگرم علیرضا مهمدی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه 10 بر 1 مقابل داهیا از هند به برتری رسید. وی در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی با نتیجه 13 بر 2 مقابل رئون کاکه گاوا از ژاپن پیروز شد و به دیدار فینال راه یافت. مهمدی در این دیدار بکزات اورانکول اولو از قرقیزستان را با نتیجه 10 بر صفر از پیش رو برداشت و صاحب مدال طلا شد.

در وزن 87 کیلوگرم علیرضا عابدی درزی در دور نخست مقابل ماکسات سایلاو از قزاقستان با نتیجه 10 بر صفر مغلوب شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال، به دیدار رده بندی راه یافت. عابدی درزی در این دیدار با نتیجه 5 بر 3 ژنیش ژومابکوف از قرقیزستان را مغلوب کرد و به مدال برنز دست یافت.

در وزن 97 کیلوگرم امیررضا اکبری پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه 9 بر صفر مقابل ساناد السیبیانی از عربستان سعودی پیروز شد و در دور بعد و مرحله نیمه نهایی با نتیجه 10 بر صفر مقابل نورانمبت رایمالی اولو از قرقیزستان مغلوب شد و به دیدار رده بندی رفت. اکبری در این دیدار مقابل ناریندر قیما از هند با نتیجه 7 بر 7 پیروز شد و به مدال برنز رسید.

در وزن 130کیلوگرم که با حضور 7 کشتی گیر، در دو گروه 4 و 3 نفره و به صورت دوره ای برگزار می شود، فردین هدایتی در دو دیدار و با نتایج 8 بر صفر و 10 بر 2 به ترتیب از سد تموربک نسیم اف از ازبکستان و پاروش از هند گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه 9 بر صفر مقابل جون هو پارک از کره جنوبی به پیروزی رسید و راهی دیدار فینال شد. هدایتی در دیدار پایانی با نتیجه 9 بر 1 تیموربک نسیم اف از ابکستان را از پیش رو برداشت و به مدال طلا دست یافت.

رده بندی انفرادی و تیمی این مسابقات به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: 1- سید آرش نگهداری (ایران) 2- کورمانبک ژاپاروف (قرقیزستان) 3- یربول کمالیف (قزاقستان) و علیشیر گانیف (ازبکستان)
60 کیلوگرم: 1- احمدرضا محسن نژاد (ایران) 2- اکیل سلیمان اف (قرقیزستان) 3- فیروز میرزا رجب اف (تاجیکستان) و دوسجان اوتپاکالیف (قزاقستان)
63 کیلوگرم: 1- ایمان محمدی (ایران) 2- رازاک بیشکیف (قرقیزستان) 3- باکدات ساباز (قزاقستان) و کومه ای ساوادا (ژاپن)
67 کیلوگرم: 1- سید دانیال سهرابی (ایران) 2- عزیز گاسیموف (قزاقستان) و ایمور تمیربکوف (قرقیزستان) و آنکیت گولیا (همد)
72 کیلوگرم: 1- امیر عبدی (ایران) 2- ارلان مارس اولو (قرقیزستان) 3- تمیرلان کارتای (قزاقستان) و هاجیمه کیکوتا (ژاپن)
77 کیلوگرم: 1- سمندر بابانظراف (ازبکستان) 2- مسعود کاووسی (ایران) 3- عمر ساتایف (قزاقستان)
82 کیلوگرم: 1- علیرضا مُمهمدی (ایران) 2- بکزات اورانکول اولو (قرقیزستان) 3- عظیم خان عبدالیف (قزاقستان) و روهیت داحیا (هند)
87 کیلوگرم: 1- ماکسات سایلاو (قزاقستان) 2- عظمت جان عبدوبانوف (ازبکستان) 3- علی عبادی درزی (ایران) و دونگ هیون یون (کره جنوبی)
97 کیلوگرم: 1- یوسوف ماتسیف (قزاقستان) 2- نورمانبت رایمالی اولو (قرقیزستان) 3- امیررضا اکبری (ایران) و اسلام جان رحمت اف (ازبکستان)
130 کیلوگرم: 1- فردین هدایتی (ایران) 2- تموربک نسیم اف (ازبکستان) 3- نورتاز کیدیربای (قزاقستان)
 
رده بندی تیمی: 1- ایران 225 امتیاز 2- قزاقستان 175 امتیاز 3- قرقیزستان 155 امتیاز 4- ازبکستان 137 امتیاز 5- هند 98 امتیاز 6- ژاپن 94 امتیاز 7- کره جنوبی 89 امتیازبرچسب ها :

جدید ترین اخبار فدراسیون

پیام تبریک دکتر رئیسی به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در آسیا
پیام تبریک وزیر ورزش و جوانان پس از قهرمانی ایران در رقابت های کشتی فرنگی آسیا
رقابت های بین المللی کشتی آزاد نوجوانان جام عبداله موحد – بابلسر
قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی فرنگی در مسابقات آسیایی قرقیزستان
رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا – قرقیزستان
رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا – قرقیزستان
رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا – قرقیزستان
رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا – قرقیزستان
رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا – قرقیزستان
برای حضور در رقابت های کسب سهمیه المپیک
تیم منتخب کشتی فرنگی پیش از حضور در رقابت های کسب سهمیه المپیک(گزارش تصویری)
رقابت های بین المللی کشتی آزاد نوجوانان جام عبداله موحد – بابلسر (گزارش تصویری - 3)
رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا – قرقیزستان (تکمیلی)
رقابت های بین المللی کشتی آزاد نوجوانان جام عبداله موحد – بابلسر (گزارش تصویری -2)