نخستین دوره لیگ کشتی آلیش کشور گرامیداشت سردار شهید حاجی خداکرم

جمعه ۱ بهمن ۱۴۰۰ 21:39
تیم هیئت کشتی استان تهران بعنوان قهرمانی رسید
نتایج مسابقات برگزار شده
نخستین دوره لیگ کشتی آلیش کشور گرامیداشت سردار شهید ورزشکار جواد حاجی خداکرم امروز (جمعه) با شرکت 8 تیم درسالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، این مسابقات با شرکت 91 کشتی گیر آلیش کار در دو گروه 4 تیمی برگزار شد که در گروه الف: تیم های هیئت کشتی استان تهران، تات خراسان شمالی، بازرگانی خزرچوگان و منتخب مهاجرین افغان و در گروه ب: تیم های زعفران اقنوم خراسان، گلدن هاوس مازندران، مختومقلی فراغی گلستان و سردا شهید جواد حاجی خدا کرم حضور داشتند.

پس از برگزاری مسابقات مقدماتی از گروه الف تیم های هیئت کشتی استان تهران و تات خراسان شمالی و از گروه ب تیم های مختومقلی فراغی گلستان و گلدن هاوس مازندران به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.

نتایج دیدارهای نیمه نهایی و فینال به شرح زیر است:

نیمه نهایی:
گلدن هاوس مازندران، برنده 4- تات خراسان شمالی 2
هیئت کشتی استان تهران، برنده 5- مختومقلی فراغی گلستان 1

رده بندی:
تات خراسان شمالی، برنده 5- مختومقلی فراغی گلستان 1

فینال:
هیئت کشتی استان تهران، برنده 3 – گلدن هاوس مازندران 3 (امتیاز مثبت 13 برابر 11 به سود تهران)

رده بندی نهایی: 1- هیئت کشتی استان تهران 2- گلدن هاوس مازندران 3- تات خراسان شمالی 4- مختومقلی فراغی گلستان
برچسب ها :

جدید ترین اخبار فدراسیون