لیست مطالب گزارش ورزشی

مامیاشویلی برای چهار سال دیگر رئیس ماند
فادزایف مسئول در رشته کشتی آزاد شد
تدیف و مرتضی علی یف در جمع نایب رئیسان
سایتی اف، کوگیاشویلی و گوسینوف در کمیته اجرایی

  • ۰:۳۷ ۱۳۹۱/۱۱/۱۳