کمیته پزشکی
شماره : 7287
۲:۲۲ ۱۳۸۸/۴/۲۰
لیست مواد ممنوعه (دوپینگ) در سال 2009 میلادی اعلام شد

کمیته پزشکی فدراسیون کشتی لیست مواد ممنوعه (دوپینگ) در سال 2009 میلادی را اعلام کرد

فایل PDF این لیست تهیه شده توسط کمیته پزشکی فدراسیون کشتی را در اینجا دریافت نمایید.


©2011 . All Rights Reserved