انستيتو كشتي ايران
شماره : 66007
۹:۵ ۱۴۰۱/۴/۱۸
آموزش نحوه گرم کردن در کشتی - قسمت سوم (فیلم)

نحوه گرم کردن برای انجام تمرینات کشتی

©2011 . All Rights Reserved