کمیته داوران
شماره : 60128
۸:۵۲ ۱۳۹۹/۱۲/۲۱
فیلم آموزشی شماره 11 کمیته داوران

خطای مهاجم در کشتی فرنگی

کمیته داوران فدراسیون کشتی اقدام به قرار دادن فیلم های آموزشی داوری کشتی در هر هفته می نماید.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، بخش آموزش کمیسیون داوران فدراسیون کشتی قصد دارد در راه ارتقاء و همسان سازی فنی داوران، مسائل و نکات چالش برانگیز روز را بصورت هفتگی در هر دو رشته ازاد و فرنگی، با نمایش فیلم از طریق سایت رسمی فدراسیون کشتی در دسترس کلیه داوران قرار دهد. بدیهیست بررسی این نکات می تواند برای مربیان و کشتی گیران نیز جالب و آموزنده باشد.

فیلم آموزشی شماره 11
خطای مهاجم در کشتی فرنگی(آرتیکل 52)
همانطور که می دانیم در کشتی فرنگی گرفتن از خط کمربند به پایین ممنوع می باشد. همچنین مهاجم اجازه ندارد با پاهای خودش به حریف فشار آورد یا او را هل دهد.
تماس پاهای مهاجم با پای مدافع در صورتی که فشاری به پای مدافع نیاورد مانعی ندارد .
در کشتی فرنگی تماس دست مهاجم با پاهای مدافع در صورتی که اگاهانه باشد بدون توجه به تاثیرگذاری یا عدم تاثیرگذاری ،خطا می باشد. در کشتی فرنگی مهاجم اجازه ندارد مسیر حرکت دفاعی مدافع را بلوک کند.
 جریمه خطای مهاجم:
مرتبه اول: قطع کشتی و تذکر به مهاجم Attention
مرتبه دوم: قطع کشتی و یک اخطار به مهاجم و یک امتیاز به حریف او تعلق میگیرد.
نکته: خطای مهاجم در نوبت اول همچنان در  نوبت دوم معتبر است.
در کلیپ زیر چند نمونه از خطای مهاجم در کشتی فرنگی بالاخص استفاده از پا توسط مهاجم را مشاهده می کنید.

©2011 . All Rights Reserved