فيلم
شماره : 58665
۱۰:۰ ۱۳۹۹/۴/۱
نظر مقام معظم رهبری در مورد شهید ابراهیم هادی (فیلم)

نظر مقام معظم رهبری در مورد شهید کشتی گیر ابراهیم هادی


به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، نظر مقام معظم رهبری در مورد این شهید بزرگوار در فیلم زیر قابل مشاهده است:

شهید "ابراهیم هادی، می خواست گمنام زندگی کنه، امروز تمام آفاق فرهنگی مجموعه انقلابی کشور اسمش پیچیده است.©2011 . All Rights Reserved