فيلم
شماره : 58565
۲۳:۰ ۱۳۹۹/۲/۳۱
فیلمی از روند بازطراحی نشان فدراسیون کشتی

لوگوی جدید فدراسیون کشتی با فن جذاب و به یادماندنی جهان پهلوان غلامرضا تختی

فدراسیون کشتی در راستای احیای دوباره نشان فدراسیون کشتی، اقدام به بازطراحی لوگوی فدراسیون توسط یک تیم حرفه ای و قدرتمند از طراحان نمود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، در ادامه فیلمی از روند طراحی آرم جدید فدراسیون کشتی قابل مشاهده است: