فيلم
شماره : 58249
۱۲:۵ ۱۳۹۸/۱۲/۵
به مناسبت نامگذاری خانه کشتی شماره یک به نام شهید ابراهیم هادی (فیلم)

کلیپی از زندگی نامه کشتی گیر شهید پهلوان ابراهیم هادی

فدراسیون کشتی کلیپی از زندگی نامه کشتی گیر شهید پهلوان ابراهیم هادی، به مناسبت نامگذاری خانه کشتی شماره یک به نام این شهید والامقام منتشر کرد.


©2011 . All Rights Reserved