فيلم
شماره : 58248
۱۲:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۵
کلیپی از روند بازسازی و نوسازی کامل خانه کشتی شهید ابراهیم هادی (شماره یک)

شامل مراحل قبل و بعد از اجرای کار بازسازی

 کلیپی از روند بازسازی و نوسازی کامل خانه کشتی شهید ابراهیم هادی (شماره یک) که امروز (دوشنبه 5 اسفندماه) بازگشایی مجدد شد.


©2011 . All Rights Reserved