گزارش تصويري
شماره : 57740
۸:۱۹ ۱۳۹۸/۹/۲۳
رقابت های کشتی فرنگی انتخابی جام تختی- تهران (گزارش تصویری-4)

مسابقات روز دوم- جمعه 22 آذرماه
سالن شهدای هفتم تیر تهران

عکس از ایرج عباسی

©2011 . All Rights Reserved