گزارش تصويري
شماره : 57735
۲۲:۱۴ ۱۳۹۸/۹/۲۱
رقابت های کشتی فرنگی انتخابی جام تختی- تهران (گزارش تصویری-3)

مسابقات بعداز ظهر روز نخست
پنج شنبه 21 آذرماه- سالن شهدای هفتم تیر

عکس از ایرج عباسی

©2011 . All Rights Reserved