انستيتو كشتي ايران
شماره : 57659
۱۰:۶ ۱۳۹۸/۹/۱۳
انستیتو بین المللی کشتی اعلام کرد:

استان ها اطلاعات مربوط به مربیان خود را ارسال کنند

هیأت کشتی استان ها اطلاعات مربیان کشتی خود را به انستیتو کشتی ارسال کنند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، در راستای اهداف انستیتو بین المللی کشتی و در جهت تهیه آرشیو از اطلاعات مربوط به مربیان استان های سراسر کشور، هیأت کشتی استان ها نسبت به تکمیل سه برگ فرم شامل: مشخصات عمومی، فنی و رزومه تدریس و مربیگری (به پیوست)  و ارسال آن به انستیتو کشتی اقدام نمایند.
بر این اساس هیأت های کشتی استان ها حداکثر تا تاریخ 8 بهمن ماه سال جاری این اطلاعات را به آدرس ایمیل wrestlinginstitute@gmail.com ارسال نمایند.
لازم به ذکر است در صورت عدم ارسال فرم های یاد شده تا تاریخ مذکور، مربیان به دلیل نقص مدارک، مجوز حضور در کلاس های مربیگری، بازآموزی و غیره که در ماه های آتی برگزار خواهند شد را نداشته و هیأت های کشتی استان هایی که در جهت تکمیل و ارسال اطلاعات مربیان تحت پوشش همکاری لازم را نداشته باشند، مجوز میزبانی کلاس های مربیگری در سال فنی 99-98 را نخواهند داشت.
فرم های مربوطه در لینک های زیر قابل دریافت است.


©2011 . All Rights Reserved