انستيتو كشتي ايران
شماره : 57568
۱۰:۲۰ ۱۳۹۸/۸/۲۵
از سوی فدراسیون کشتی

دبیر انستیتو کشتی منصوب شد

با حکم سید جلال عسگری سرپرست دبیری فدراسیون کشتی، فرشاد ورجاوند بعنوان دبیر انستیتو کشتی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، با پیشنهاد رئیس انستیتو کشتی و موافقت فدراسیون، فرشاد ورجاوند بعنوان دبیر انستیتو کشتی منصوب شد.

©2011 . All Rights Reserved