کمیته انضباطی
شماره : 57567
۱۵:۲۵ ۱۳۹۸/۸/۲۵
از سوی فدراسیون کشتی

اعضای کمیته انضباطی منصوب شدند

علیرضا دبیر رئیس فدارسیون کشتی در احکامی، اعضای کمیته انضباطی فدراسیون کشتی را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، با پیشنهاد دکتر جواد اله قدمی مشاور حقوقی و رئیس کمیته انضباطی فدراسیون کشتی، آقایان حمیدرضا اورسجی، سید امیرحسین موسوی و علی اصغر مدانلوی جویباری بعنوان اعضای کمیته انضباطی فدراسیون کشتی منصوب شدند.

©2011 . All Rights Reserved