کمیته داوران
شماره : 57504
۱۶:۲۸ ۱۳۹۸/۸/۱۴
روز 19 آبان ماه و در محل فدراسیون کشتی

انتخابات کمیسیون داوران کشتی کشور برگزار می شود
داوران انتصابی معرفی شدند

انتخابات کمیسیون داوران کشتی کشور روز یکشنبه 19 آبان ماه برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، انتخابات کمیسیون داوران کشتی کشور روز یکشنبه 19 آبان ماه و به صورت غیر حضوری (ارسال پیامک)، در محل فدراسیون کشتی برگزار می شود.

بر این اساس مقرر است در این انتخابات 6 داور با رأی داوران بین المللی سراسر کشور انتخاب و به عضویت کمیسیون داوران درآیند.
همچنین بر اساس بند 3-5 از بخش ب شیوه نامه حوزه مدیریت کمیسیون داوران فدراسیون کشتی در خصوص نحوه چگونگی داوران انتصابی و بنا به پیشنهاد رئیس کمیسیون داوران و موافقت ریاست فدراسیون کشتی، 4 داور به نام های آقایان سید محمد افتخاریان از استان البرز، مزدک گیتی از استان همدان، امیرحسین رهنما از استان سمنان و بهنام شیرمحمدی از استان تهران به مدت 2 سال به عضویت کمیسیون داوران درآمدند.

لازم به ذکر است طبق بندهای 1-2 و 1-3  بخش ب این شیوه نامه، نمایند گان حوزه بانوان و کشتی سنتی، با پیشنهاد نایب رئیس بانوان فدراسیون کشتی و مسئول کشتی سنتی مردان و در صورت موافقت رئیس کمیسیون داوران عضو این کمیسیون خواهند شد.


©2011 . All Rights Reserved