اخبار
شماره : 56381
۹:۵۷ ۱۳۹۸/۳/۲۱
رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جهان- قزاقستان

4 کشتی گیر تیم آمریکا مشخص شدند
پاتریک داونی جایگزین تیلور شد

4 کشتی گیر تیم آمریکا برای حضور در رقابت های جهانی و گزینشی المپیک در قزاقستان مشخص شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، مسابقات نهایی انتخابی تیم کشتی آزاد آمریکا برای حضور در رقابت های جهانی و گزینشی المپیک در قزاقستان، در 3 وزن برگزار شد.
بر این اساس در وزن 65 کیلوگرم زاین رترفورد، در وزن 92 کیلوگرم جی دن کاکس و در وزن 125 کیلوگرم نیک گویازدوفسکی با غلبه بر حریفان خود به عضویت تیم کشتی آزاد آمریکا برای حضور در رقابت های جهانی قزاقستان درآمدند.
در وزن 86 کیلوگرم نیز با توجه به مصدومیت دیوید تیلور، پاتریک داونی در قزاقستان به میدان خواهد رفت.
رقابت های انتخابی دیگر اوزان بین توماس گیلمان و داتون فیکس در وزن 57 کیلوگرم، تیلور گراف و جو کلون در وزن 61 کیلوگرم، جیمز گرین و ریان دیکن در وزن 70 کیلوگرم، ایسایا مارتینز و جردن باروز در وزن 74 کیلوگرم و کوین گادسون و کایل اسنایدر در وزن 97 کیلوگرم برگزار می شود.
دیدار کایل داک و الکس درینگر در وزن 79 کیلوگرم نیز با توجه به درخواست داک به دلیل مصدومیت با چند هفته تعویق برگزار خواهد شد.
رقابت های جهانی و گزینشی المپیک روزهای 23 تا 31 شهریورماه در شهر نورسلطان کشور قزاقستان برگزار می شود.

©2011 . All Rights Reserved