اخبار
شماره : 56263
۹:۲۵ ۱۳۹۸/۳/۱
سال آینده و به میزبانی کشور بلغارستان

مسابقات گزینشی المپیک در سطح جهان برگزار می شود

مسابقات گزینشی المپیک در سطح جهان، اردیبهشت ماه سال 1399 در کشور بلغارستان برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، آخرین هرحله مسابقات گزینشی المپیک 2020 توکیو به صورت جهانی با حضور کشتی گیرانی که تا آن زمان سهمیه حضور در این رویداد مهم را کسب نکرده اند روزهای 11 تا 14 اردیبهشت ماه سال 99 در شهر صوفیه پایتخت بلغارستان برگزار خواهد شد.
اتحادیه جهانی کشتی هنوز تعداد سهمیه های کسب شده در شش وزن المپیکی در این مسابقات را اعلام نکرده است اما به نظر می رسد با توجه به برگزاری رقابت های جهانی قزاقستان بعنوان مرحله اول گزینشی المپیک (هر وزن 6 نفر) و چهار مسابقه گزینشی قاره ای، در رقابت های بلغارستان در هر وزن 2 نفر سهمیه کسب کنند مگر اینکه تعداد سهمیه های مسابقات قاره ای کمتر در نظر گرفته شود.
رقابت های گزینشی قاره ای پیش از این مسابقات در 4 قاره آسیا، اروپا، آمریکا و آفریقا- اقیانوسیه برگزار می شود.
رقابت های کشتی المپیک 2020 توکیو روزهای 12 تا 18 مردادماه سال 99 برگزار خواهد شد.

©2011 . All Rights Reserved