انستيتو كشتي ايران
شماره : 56239
۸:۳۷ ۱۳۹۸/۲/۲۹
آزمون پیش نیاز داوری کشتی آزاد و فرنگی – آذربایجان شرقی

اسامی نفرات قبول شده اعلام شد

اسامی نفرات قبول شده در آزمون پیش نیاز داوری کشتی آزاد و فرنگی در آذربایجان شرقی اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، اسامی نفرات قبول شده در آزمون پیش نیاز داوری کشتی آزاد و فرنگی (زبان انگلیسی (کتبی) و آمادگی جسمانی) که روز 5 اردیبهشت ماه در شهر تبریز برگزار شد، به شرح زیر است:ردیف

نام و نام خانوادگی

استان

آزمون کتبی

آزمون آمادگی جسمانی

نتیجه نهایی

1

عقیل مهدوی

آ.شرقی

12

75\11

قبول

2

علی بدل خانی

آ.شرقی

5\12

75\9

قبول

3

محمدرضا نوری

آ.شرقی

10

10

قبول

4

محمدمهدی رفیعی

آ.شرقی

9

5\11

قبول

5

مهدی پنجی

آ.شرقی

10

5\11

قبول

6

مجید قادری

آ.شرقی

9

5\11

قبول

7

ابراهیم حسن زاده

آ.شرقی

5\12

12

قبول

8

علی فرنیا

آ.شرقی

5\11

10

قبول

9

حامد صابری

آ.شرقی

5\12

11

قبول

10

ابوالفضل باقری

آ.شرقی

10

5\9

قبول

11

محمد ملکی

آ.شرقی

11

9

قبول

12

علی غلامی

آ.شرقی

5\11

9

قبول

13

محمدرضا قربانی

آ.شرقی

13

5\9

قبول

14

محمد اکبری

آ.شرقی

9

12

قبول

15

عرفان حسین زاده

آ.شرقی

10

9

قبول

16

حسن خوش خلق

آ.شرقی

5\9

5\11

قبول

©2011 . All Rights Reserved