انستيتو كشتي ايران
شماره : 55768
۱۱:۳۵ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
کلاس استاژ مربیگری کشتی آزاد- مازندران

اسامی نفرات قبول شده اعلام شد

اسامی نفرات قبول شده در کلاس استاژ مربیگری کشتی آزاد اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، کلاس استاژ مربیگری کشتی آزاد روزهای 8 تا 10 اسفندماه در شهر ساری استان مازندران برگزار شد.
اسامی نفرات قبول شده در این کلاس به شرح زیر است:


ردیف

نام و نام خانوادگی

استان

نمره عملی

نمره کتبی

نمره آمادگی جسمانی

نتیجه نهایی

1

محمد زارعی

تهران

58

14

11

قبول

2

ابراهیم پیروی

مازندران

55

15

5/11

قبول

3

احمدرضا یزدانی

مازندران

50

13

75/10

قبول

4

قاسم شیرنیاپاریجانی

مازندران

50

5/14

11

قبول

5

ایاز خانلری رشیدی

مازندران

55

5/11

75/11

قبول

6

جعفر شمس ناتری

مازندران

70

15

12

قبول

7

چنگیز صادقی

مازندران

50

15

5/11

قبول

8

حافظ باقری خلیلی

مازندران

55

15

25/11

قبول

9

حسن ابوذری پاشاکلایی

مازندران

50

15

75/10

قبول

10

حسن گودرزی سرخی

مازندران

50

5/10

75/10

قبول

11

حسین آب درجوی

مازندران

53

75/7

5/11

تجدید

12

حسین نبیلی

مازندران

50

5/10

25/12

قبول

13

رحمان علی حق شناس

مازندران

50

5/11

25/11

قبول

14

سجاد شعبانی

مازندران

55

15

75/10

قبول

15

سعید امیرنیا شوبی

مازندران

50

75/12

5/11

قبول

16

سیدسجاد میرزاده

مازندران

55

6

5/11

تجدید

17

سیدحامد سیدپور

مازندران

50

11

5/11

قبول

18

ابراهیم حسن پسندی

مازندران

50

5/10

25/12

قبول

19

سیدعلی واعظ موسوی

مازندران

58

5/13

75/10

قبول

20

عابد نژاد مقدم

مازندران

68

13

5/11

قبول

21

عباس طحان

مازندران

70

14

75/11

قبول

22

عظیم پاسایی

مازندران

58

75/12

12

قبول

23

علی ابراهیم پورتیجی

مازندران

57

5/12

25/12

قبول

24

علیرضاعشوری میرک­محله

مازندران

58

5/11

11

قبول

25

علیرضا نوربخش

مازندران

50

5/14

12

قبول

26

غلامعلی حق نواز بازیر

مازندران

49

75/1

75/10

تجدید

27

فرجاد غفاری زاده

مازندران

60

25/11

12

قبول

28

قاسم پاشاامیری

مازندران

50

15

5/10

قبول

29

محمدابراهیم باقری

مازندران

60

25/7

12

تجدید

30

محمد رحمانی

مازندران

55

5/13

12

قبول

31

محمد صادق زاده

مازندران

55

5/10

12

قبول

32

محمدرضا سیاه سرانی

مازندران

50

5/13

5/11

قبول

33

مرتضی پاشاامیری

مازندران

53

75/12

12

قبول

34

مرتضی میرزایی

مازندران

49

15

5/12

قبول

35

مهران خانلری

مازندران

63

25/12

12

قبول

36

مهیار ضابطی

مازندران

50

15

12

قبول

37

هرمز توکلی

مازندران

50

12

25/12

قبول

38

محمودرضا منصوری

مازندران

57

5/4

11

تجدید

39

جابر کلانتری

مازندران

58

12

11

قبول

40

یاسر عظیمی ­بهنمیری

مازندران

50

8

5/10

تجدید

41

حامد براری پاریجانی

مازندران

50

75/6

11

تجدید

42

سیامک نورزاد

مازندران

53

0

11

تجدید

43

مهران رضازاده گنجی

مازندران

70

5/14

12

قبول

             
             

©2011 . All Rights Reserved