گزارش تصويري
شماره : 55225
۰:۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰
رقابت های کشتی سربازان نیروهای مسلح (گزارش تصویری- 4)

مراسم اهدای مدال قهرمانی - چهارشنبه 19 دی ماه

عکس از ایرج عباسی

©2011 . All Rights Reserved