انستيتو كشتي ايران
شماره : 55191
۸:۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
آزمون پیش نیاز داوری کشتی آزاد و فرنگی – تهران

اسامی نفرات قبول شده اعلام شد

اسامی نفرات قبول شده در آزمون پیش نیاز داوری کشتی آزاد و فرنگی تهران مشخص شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، آزمون پیش نیاز داوری کشتی آزاد و فرنگی روز 29 آذرماه در شهر تهران برگزار شد.

اسامی نفرات قبول شده در این آزمون به شرح زیر است:

ردیف

نام و نام خانوادگی

استان

نمره کتبی زبان انگلسیسی

نمره آمادگی جسمانی

نمره

1

امیرحسین ایوبی مطلق

تهران

5\10

12

قبول

2

میعاد خادم الشریعه

گیلان

5\13

75\12

قبول

3

محسن مهدی زاده

تهران

5\9

12

قبول

4

حمید خداوردی

تهران

9

5\11

قبول

5

محتشم حیدری

تهران

9

11

قبول

6

امین بوربور

تهران

5\11

5\9

قبول

7

اسداله درخشانی

تهران

12

5\9

قبول

8

رسول چراغعلی خانی

تهران

10

25\10

قبول

9

علی نوربخش

تهران

10

75\11

قبول

©2011 . All Rights Reserved