اخبار
شماره : 54926
۹:۱۳ ۱۳۹۷/۹/۱۳
از سوی فدراسیون کشتی

سرپرست هیأت کشتی استان اردبیل منصوب شد

حامد موذن بعنوان سرپرست هیأت کشتی استان اردبیل منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، با پیشنهاد مدیرکل ورزش و جوانان استان و موافقت فدراسیون کشتی، حامد موذن تا زمان برگزاری مجمع و انتخاب رئیس هیأت کشتی استان بعنوان سرپرست هیأت کشتی استان اردبیل منصوب شد.

©2011 . All Rights Reserved