گزارش تصويري
شماره : 54275
۱۳:۳۳ ۱۳۹۷/۶/۲۲
رقابت های عمومی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور- تهران (گزارش تصویری)

مسابقات اوزان 125 و 55 کیلوگرم - قسمت اول
سالن شهدای هفتم تیر تهران- پنج شنبه 22 شهریورماه

عکس از علیرضا اکبری

©2011 . All Rights Reserved