اخبار
شماره : 53889
۹:۲۵ ۱۳۹۷/۵/۱۸
رقابت های کشتی ساحلی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان قهرمانی کشور – بندر گز

مراسم وزن کشی برگزار شد
مسابقات از ساعت 10 صبح امروز آغاز می شود

رقابت های کشتی ساحلی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان قهرمانی کشور از ساعت 10 صبح امروز (پنج شنبه) در شهرستان بندر گز استان گلستان برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، مراسم وزن کشی این مسابقات صبح امروز برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است:

نوجوانان:
60 کیلوگرم: 16 نفر
70 کیلوگرم: 19 نفر
70+ کیلوگرم: 19 نفر

جوانان:
60 کیلوگرم: 18 نفر
70 کیلوگرم: 20 نفر
80 کیلوگرم: 19 نفر
80+ کیلوگرم: 20 نفر

بزرگسالان:
70 کیلوگرم: 22 نفر
80 کیلوگرم: 21 نفر
90 کیلوگرم: 20 نفر
90+ کیلوگرم: 18 نفر


©2011 . All Rights Reserved