گزارش تصويري
شماره : 53883
۱۳:۱۷ ۱۳۹۷/۵/۱۷
رقابت های عمومی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان کشور- تهران (گزارش تصویری- 1)

مسابقات اوزان 65 کیلوگرم کشتی آزاد و 87 کیلوگرم کشتی فرنگی
سالن شهدای هفتم تیر تهران- قسمت اول

عکس از علیرضا اکبری

©2011 . All Rights Reserved