اخبار
شماره : 52500
۱۰:۶ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی فرنگی نوجوانان و جوانان- سیرجان

مراسم وزن کشی صبح امروز برگزار شد
برگزاری مسابقات تمامی اوزان امروز و فردا

مراسم وزن کشی رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی فرنگی نوجوانان و جوانان صبح امروز در شهر سیرجان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی فرنگی نوجوانان و جوانان امروز (سه شنبه) و فردا (چهارشنبه) در سالن امام علی (ع) شهرستان سیرجان استان کرمان برگزار می شود.

مراسم وزن کشی این مسابقات صبح امروز برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است:

نوجوانان:

48 کیلوگرم: 9 نفر
45 کیلوگرم: 9 نفر
51 کیلوگرم: 8 نفر
55 کیلوگرم: 13 نفر
60 کیلوگرم: 9 نفر
65 کیلوگرم: 8 نفر
71 کیلوگرم: 11 نفر
80 کیلوگرم: 10 نفر
92 کیلوگرم: 10 نفر
110 کیلوگرم: 9 نفر
جمع: 96 نفر

جوانان:

55 کیلوگرم: 7 نفر
60 کیلوگرم: 9 نفر
63 کیلوگرم: 13 نفر
67 کیلوگرم: 9 نفر
72 کیلوگرم: 9 نفر
77 کیلوگرم: 10 نفر
82 کیلوگرم: 10 نفر
87 کیلوگرم: 8 نفر
97 کیلوگرم: 8 نفر
130 کیلوگرم: 8 نفر
جمع: 91 نفر©2011 . All Rights Reserved