دانش افزایی
شماره : 52303
۶:۳۵ ۱۳۹۶/۱۱/۴
روزهای 28 تا 30 بهمن ماه و در خانه کشتی محمد بنا

کارگاه دانش افزایی مربیان ممتاز ملی برگزار می شود
اسامی مربیان واجد شرایط

کارگاه دانش افزایی مربیان ممتاز ملی روزهای 28 تا 30 بهمن ماه در خانه کشتی محمد بنا تهران، به صورت متمرکز برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدارسیون کشتی، برنامه این کارگاه که شرط حضور در کنترل مربیان سال 1398 است و اسامی نفرات واجد شرایط به شرح زیر است:


ساعت

روز

9-10:30

10:45-12:15

ناهار

14:30-16

16:15-18

روز اول

28/11/1396

تئوری

تئوری

تئوری

تئوری

روز دوم

29/11/1396

تئوری

تئوری

فنی

فنی

روز سوم

30/11/1396

فنی

فنی

فنی

فنی

اسامی مربیان ممتاز ملی کشتی فرنگی و آزاد کشور واجد شرایط کارگاه دانش ­افزایی ممتاز ملی

ردیف

نام و نام خانوادگی

استان

تاریخ تولد

شماره دفترچه

رشته

1

سعید اکرم خانی

اصفهان

11/6/1354

0835

آزاد

2

مصطفی میرزایی

اصفهان

16/2/1359

1921

آزاد

3

مصطفی ترکی

اصفهان

31/6/1358

1913

آزاد

4

امیر ریحانیان

اصفهان

31/5/1355

1908

آزاد

6

مهدی رییسی وانانی

اصفهان

20/2/1341

2206

آزاد

7

ابراهیم یزدان پناه

آ.غربی

24/12/1356

5655

آزاد

8

فرخ کیا

البرز

1/11/1362

0592

آزاد

9

صابر نیک فلاح

البرز

30/6/1356

5798

آزاد

10

داود جعفری

البرز

29/6/1364

0553

آزاد

11

حمیدرضا جمشیدی افضل

البرز

5/6/1352

0104

آزاد

12

علی رضا رحمتی تبریزی

البرز

22/7/1349

5625

آزاد

13

مهدی بابایی جعفری

البرز

2/3/1357

4162

آزاد

14

نادر میرزایی

البرز

20/1/1347

1054

آزاد

15

محمدعلی کمالی روستا

البرز

1352

4246

آزاد

16

محمود اخلافی

البرز

30/6/1355

2577

آزاد

17

علی بابایی جعفری

البرز

1350

1911

آزاد

18

اسماعیل غلامرضایی

تهران

7/4/1349

5646

آزاد

19

سیدامیر جلالی

تهران

8/9/1349

5477

آزاد

20

جواد لشنی

تهران

1/7/1344

4164

آزاد

21

سیدمحمد موسوی جن قشلاقی

تهران

30/7/1353

3940

آزاد

22

مجید ابراهیم نیا

تهران

6/1/1348

5465

آزاد

23

حسین نژاد مقدم

تهران

16/2/1345

0869

آزاد

24

حمیدرضا سیری

تهران

11/4/1352

0947

آزاد

25

سید رحمان اشرف نیا

تهران

1/7/1344

0140

آزاد

26

علیرضا مرادبیگی

تهران

15/6/1354

4132

آزاد

27

علی سوری زاده

تهران

4/1/1347

1223

آزاد

28

علی محمدی منش

تهران

7/12/1344

5484

آزاد

29

سیدمحمدعلی ساویز

تهران

7/8/1356

4197

آزاد

30

ناصر افراشته

تهران

12/6/1344

1411

آزاد

31

سردار مولوی

تهران

1/3/1357

4060

آزاد

32

خالق پورمحمدی سریوی

تهران

2/1/1344

0142

آزاد

33

اصغر زارعی

تهران

7/2/1345

0357

آزاد

34

وحید مولایی

تهران

20/5/1351

1086

آزاد

35

ابوالقاسم سلمانی

تهران

30/6/1350

5538

آزاد

36

محمدرضا زند مقدم

تهران

1/4/1351

5607

آزاد

37

داود رخش خورشید

تهران

1352

3691

آزاد

38

مرتضی عسگرزاده

تهران

1347

4198

آزاد

39

علی بازیار

تهران

27/1/1349

4371

آزاد

40

مرتضی نادری خادم

خ.رضوی

1/8/1347

3345

آزاد

41

جواد اسماعیل پور

خ.رضوی

1/1/1351

0760

آزاد

42

رسول نوروزی

زنجان

1353

5449

آزاد

43

شهاب نادری فارسانی

ک.ب

1/3/1356

5135

آزاد

44

حسن لشکری

کرمان

1/1/1351

1919

آزاد

45

رضا مودبی

گیلان

28/9/1353

4266

آزاد

46

احمدرضا آشناگر

لرستان

1/11/1350

5624

آزاد

47

حسین مناجاتی

مازندران

10/1/1349

5652

آزاد

48

علی اصغر منوچهری

مازندران

15/5/1339

0938

آزاد

49

علی شکری پور

مازندران

15/12/1348

1897

آزاد

50

نادر ناظری

مازندران

2/5/1340

0921

آزاد

51

داود شاداله

مرکزی

30/2/1352

0830

آزاد

52

مصطفی بابایی

مرکزی

25/5/1353

4610

آزاد

53

علیرضا مخزنی

همدان

18/7/1338

6568

آزاد

54

غلامرضا موذن

همدان

15/12/1340

0195

آزاد

55

حسین نظری

البرز

1/6/1357

0544

آزاد

مربیان ممتاز ملی فرنگی واجد شرایط کارگاه دانش­ افزایی ممتاز ملی

1

فرشاد جوادی

البرز

2/1/1357

6357

فرنگی

2

علی رضا لرستانی

تهران

15/11/1342

3649

فرنگی

3

لقمان رضایی

خوزستان

1352

5880

فرنگی

4

سیدحسین مرعشیان

خوزستان

26/4/1356

1864

فرنگی

5

علی مهری

زنجان

8/8/1358

1920

فرنگی

6

کاظم ناصر

فارس

7/1/1347

4447

فرنگی

7

سیدسیروس حیدری

فارس

2/1/1351

1309

فرنگی

8

علی دخیلی

قم

30/3/1348

4477

فرنگی

9

فریبرز غیبی

کرمانشاه

19/7/1336

5122

فرنگی

10

حسین اسمعیل پور گیلده

گیلان

1/7/1346

6216

فرنگی

11

بهرام حسین­زاده

تهران

4/2/1349

2064

فرنگی

12

قاسم رضایی

مازندران

27/5/1364

2135

فرنگی

13

افشین بیابانگرد

اردبیل

1365

فرنگی


©2011 . All Rights Reserved