اخبار
شماره : 51540
۹:۴۲ ۱۳۹۶/۸/۲۳
رقابت های کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور

برگزاری مسابقات با نام گرامیداشت جان باختگان زلزله استان کرمانشاه

رقابت های کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور در گروه ج با نام گرامیداشت جان باختگان زلزله استان کرمانشاه برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، در پی زلزله مهیب در غرب کشور و به یاد درگذشتگان این حادثه ناگوار،  رقابت های کشتی بزرگسالان قهرمانی کشور با نام گرامیداشت جان باختگان زلزله استان کرمانشاه برگزار می شود.

رقابت های کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور در گروه ج روزهای 24 و 25 آبان ماه در شهر رشت و رقابت های کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور در گروه ج روزهای 2 و 3 آذرماه در شهر اصفهان برگزار می شود.

©2011 . All Rights Reserved