فيلم
شماره : 50792
۱۴:۳۲ ۱۳۹۶/۶/۲۴
کلاس کشتی کلاسیک بانوان با حضور قهرمان المپیک

 بررسی فیلم آزمون های عملی شرکت کنندگان توسط کائوری ایچو(فیلم)

کائوری ایچو قهرمان المپیک و جهان صبح امروز فیلم آزمون های عملی شرکت کنندگان در دوره کلاسیک بانوان را بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، فیلم در زیر قابل دریافت است.


©2011 . All Rights Reserved