اخبار
شماره : 50373
۲۲:۳۱ ۱۳۹۶/۵/۲۱
روز 26 مردادماه و در خانه کشتی شماره 2 تهران

مسابقه انتخابی وزن 97 کیلوگرم برای حضور در رقابت های داخل سالن آسیا برگزار می شود

مسابقه انتخابی وزن ٩٧ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان برای تعیین کشتی گیر منتخب اعزامی به رقابت های ایندورگیم ترکمنستان، روز پنج شنبه ٢٦ مردادماه در خانه کشتی شماره ٢ مجموعه ورزشی آزادی تهران و همزمان با رقابت های انتخابی تیم ملی گراپلینگ آقایان برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، برنامه و شرایط این مسابقه به شرح زیر است:

1- کشتی گیران: حسن رحیمی (تهران) مجتبی گلیج (مازندران)
2- مربیان: هر استان می باید نهایتا تا تاریخ ٢٣ مرداد ماه نسبت به معرفی یک مربی (بومی و ساکن در استان ذیربط) برای هر کشتی گیر اقدام نماید.

برنامه مسابقات:

1- وزن کشی ساعت 18 تا 18:30 روز چهارشنبه ٢٥ مرداد ماه با دو کیلوگرم ارفاق وزن
مسابقات: ساعت ١٠ روز پنج شنبه ٢٦ مرداد ماه

شرایط: دو کشتی گیر حداکثر سه بار با یکدیگر رقابت ها خواهند داشت و کشتی گیری که موفق به کسب دو پیروزی از سه مسابقه یاد شده شود، نفر برتر رقابت انتخابی خواهد بود.

©2011 . All Rights Reserved