اخبار
شماره : 50372
۱۱:۲۱ ۱۳۹۶/۵/۲۱
از فردا و در مجموعه ورزشی آزادی تهران

کارگاه داوری و مربیگری گراپلینگ برگزار می شود
حضور مدرسان خارجی در کلاس

کارگاه داوری و مربیگری گراپلینگ روزهای 22 تا 25 مردادماه در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، کار گاه داوری و مربیگری گراپلینگ با حضور 2 نفر مدرس مربیگری گراپلینگ (علی بوچیکا اف و خانم اکسانا بنچ) و یک مدرس داوری (ایلیا زاخاروف) از کشور روسیه از فردا به شرح زیر برگزار می شود.


ردیف

نفرات واجد شرایط جهت شرکت

عنوان کارگاه /کلاس

1

قبول شدگان دوره مربیگری گراپلینگ آقایان ( اصفهان / شهریور 95)

کارگاه دانش افزایی و کنترل

2

مردودین دوره مربیگری گراپلینگ آقایان ( اصفهان / شهریور 95)

کارگاه دانش افزایی و آزمون مجدد

3

داوران گراپلینگ درجه ملی بانوان

کارگاه دانش افزایی و کنترل

4

قبول شدگان دوره داوری گراپلینگ آقایان ( اصفهان / تیر 95)

کارگاه دانش افزایی و کنترل

5

مردودین دوره داوری گراپلینگ آقایان ( اصفهان / تیر 95)

کارگاه دانش افزایی و آزمون مجددبرنامه زمان بندی برگزاری کارگاه های آموزشی داوران و مربیان در دو بخش آقایان و بانوان :


ردیف

کارگاه ها

تاریخ

مکان

1

کارگاه داوری بانوان

22و23/05/96

تهران ـ مجموعه ورزشی آزادی ـ سالن تیراندازی

2

کارگاه داوری آقایان

24و25/05/96

تهران ـ مجموعه ورزشی آزادی ـ سالن تیراندازی

3

کارگاه مربیگری آقایان

24و25/05/96

تهران ـ مجموعه ورزشی آزادی ـ سالن تیراندازی


اسامی نفرات واجد شرایط جهت شرکت در کارگاه های فوق، در کارتابل اداری فدراسیون قابل دسترس می باشد.

لازم به ذکر است شرکت افراد در این کارگاه ها، و ارائه معرفی نامه هیات کشتی استان ازسوی ایشان الزامی بوده و در غیر این صورت، از ثبت نام و پذیرش نفرات اکیداً خودداری خواهد شد.
 

©2011 . All Rights Reserved