اعضاي فدراسيون
شماره : 5001
۱۷:۴۷ ۱۳۸۷/۸/۲۱
اعضای فدراسیون کشتی

اعضای فدراسیون کشتی
http://www.iawf.ir/images//Content/Contents/PicService/ea8b613a-cc99-4ba6-ae5d-5032da64b3aa/_MG_5504%20copy.JPG

رسول خادم
رئیس فدراسیون
دکتر قاسمی
دکتر قشقاوی
مجتبی یزدانی
اعضای هیأت رئیسه فدراسیون

حمید بنی تمیم
نایب رئیس فدراسیونرضا لایق
دبیر فدراسیون


مریم منظمی
نایب رئیس بانوانحسن بابک
مدیر تیم های ملی و امور فنی کشتی فرنگی جوانان و نوجوانانمجید ترکان
مدیر تیم های ملی و امور فنی کشتی آزاد بزرگسالان و امید

علی اشکانی
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگیسرمربی تیم ملی کشتی آزاد


حسین حیدریان
خزانه دار و ذیحساب

Image result for ‫امیررضا خادم iawf.ir‬‎

امیررضا خادم
خبره ورزشی

احد پازاج
مدیر فنی تیم های کشتی امید و بزرگسالان فرنگی
©2011 . All Rights Reserved